7. marts 2010

D-vitamin er helt afgørende for immunforsvaret

D-vitamin er afgørende for aktivering af immunforsvaret. Det har en forskergruppe under ledelse af professor Carsten Geisler fra Københavns Universitet netop vist. Det nye forsknigsresultatet giver håb i kampen mod infektionssygdomme. Og på det mere lavpraktiske plan betyder forskningsresultaterne, at en del lærebøger i immunologi nu må skrives om. Opdagelsen blev offentliggjort i det ansete amerikanske tidsskrift Nature Immunology 7. marts 2010.

- Vi har længe vidst, at vitamin-D spiller en rolle for makrofagernes evne til at at bekæmpe bakterier og for at deaktivere de såkaldte T-celler i immunforsvaret. Men det er helt nyt, at vitamin-D er afgørende for aktivering af de T-celler, som spiller en central rolle ved bekæmpelse af særligt farlige infektioner, fortæller professor Carsten Geisler.

Nyt våben mod infektionssygdomme

- Opdagelsen er afgørende for vores fulde forståelse af hele det immunologiske orkester, siger dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ulla Wewer, der glæder sig over det store forskningsmæssige gennembrud.

- Det er utrolig vigtig forskning, når vi skal finde nye våben mod infektionssygdomme og globale epidemier, som den vi så i 2009. Det er en viden vi skal have med, når vi vil udvikle fx nye vacciner, der jo netop har til formål at uddanne vores immunsystem, men også, hvis vi ønsker at lægge en dæmper på kroppens naturlige forsvarsværker - fx i forbindelse med organtransplantationer og autoimmune sygdomme, siger Ulla Wewer.

Sådan virker immunforsvaret 

Det innate immunforsvar. Kilde: US Federal GovernmentImmunsystemet kan sammenlignes med en hær af forskellige immunceller, der beskytter os mod sygdomme. Som små robotstøvsugere gnasker de sig konstant og på auto-pilot gennem alle de fremmedlegemer og cellerester, de støder på. Mens de højt specialiserede kamp- og forsyningsceller først bliver aktiveret, hvis infektionen er livstruende. De små automatiserede immunceller, makrofagerne, er på arbejde 24 timer i døgnet, året rundt. De er en del af det såkaldt medfødte eller innate immunforsvar, og deres konstante støvsugning af kroppen for bakterier, virus og gammelt cellesnask kan fjerne mange infektioner.

Hvis bakterien eller virus er hårdfør, fx tuberkulose, lungebetændelse eller influenza, så tjener makrofagerne også som sladrehanke. Special-tropperne, kaldet T-celler, er en del af det adaptive eller lærende immunsystem, og de suser rundt i blodbanerne, men kan hverken høre, se eller reagere, før en makrofag viser en T-celle, at den har fundet noget mistænkeligt.

Så råber T-cellen til gengæld "vagt i gevær". Den bliver aktiveret. Med den mistænkelige stump som ledesnor, deler T-cellen sig til en hel hær, der nu er trænet og uddannet til at opspore og udrydde alt i kroppen, der indeholder det mistænkelige fingerpeg. Det kan fx være en rest bakterie eller en stump af en virus.

T-celler deltager i kampen mod svære infektioner
Det kan tage 4-5 dage før specialtropperne er klar til kamp, men så drager de til gengæld også til fronten, og fjerner alle fremmedlegemer med den mistænkelige signatur, hvad enten de er inde i en celle (som fx virus) eller udenfor. Når krigen er vundet sender specialtropperne besked til den immunologiske hukommelse, som lagrer viden om fremmedlegemet til næste møde... og så dør de. T-celler er ekstremt farlige dræber- og aktiveringsceller, og en sygdomsfri krop har bestemt ikke brug for aktiverede udgaver af dem.

Sådan virker D-vitamin på immunforsvaret
Nu har professor i molekylær immunologi Carsten Geisler og hans kolleger fra Intsitut for Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi opdaget, at uden D-vitamin bliver T-cellerne slet ikke aktiverede.

- Vi har opdaget, at den biokemiske væknings-eksplosion i T-cellens indre er anderledes end man hidtil har troet, fortæller Carsten Geisler.

- Vi har som de første opdaget, at den første antenne, T-cellen åbner, er en såkaldt vitamin-D-receptor, siger Carsten Geisler. 

Det betyder, at når en T-celle går i gang med at blive aktiveret, så skal den have vitamin-D, ellers stopper vækningsprocessen. Hvis der ikke er vitamin-D nok i blodet, kommer T-cellen slet ikke op i omdrejninger. Er der til gengæld vitamin-D nok, forvandler den før så fredsommelige, inaktive celle sig enten til en dræbermaskine, der uden problemer slår vores egne celler ihjel, hvis de er syge og fx indeholder virus, eller til en aktiveringsmaskine, som aktiverer andre immunceller .

D-vitamin er også med til at deaktivere T-cellerne igen
Faktisk er T-cellerne så effektive og potente, at de kan blive et problem. Ved organtransplantationer kan T-cellerne opsnuse stumper af "fremmed" fra donoren, og gå til angreb på det nye organ; mens de autoimmune sygdomme opstår, når T-cellerne pludselig mener, at stumper af patientens egne celler er "fremmede".

Det er det derfor vigtigt, at T-cellerne forlader slagmarken, når først en infektion er nedkæmpet og fremmedlegemet registreret i den immunologiske hukommelse. Og også her spiller vitamin-D en rolle.

 

Emner