2. marts 2010

Ny erhvervsportal på KU

Københavns Universitet lancerer nu en ny erhvervsportal på http://erhverv.ku.dk/. Portalen skal forbedre danske og internationale virksomheders adgang til universitetets viden. På portalen kan private og offentlige virksomheder få svar på spørgsmål om, hvilke muligheder, der er for at samarbejde med universitetets studerende og forskere. Vigtig videndelingPortalen præsenterer gode eksempler på erhvervssamarbejde, som kan fungere som inspiration for både virksomheder, studerende og forskere.

- Erhvervsportalen skal give virksomhederne en nem indgang til de forskellige samarbejdsmuligheder, som Københavns Universitet kan tilbyde som vidensinstitution. Det er ét af de mange tiltag, der skal være med til at sikre en værdifuld videndeling mellem virksomheder, forskere og studerende, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Fra forskning til innovation

Ud over uddannelsen af kvalificeret arbejdskraft er de vigtigste såkaldte vidensbroer fra universitetet til erhvervslivet forskningssamarbejder, iværksætteri, kommerciel videnoverførsel, strategiske samarbejder og livslang læring.

- Hvis Danmark fortsat skal være et førende vidensamfund er det afgørende, at innovationsevnen i de danske virksomheder er i top. En af de vigtige faktorer for at skabe en konkurrencedygtig innovationsevne er at få forskningsbaseret viden fra universiteterne ud og arbejde i erhvervslivet. Københavns Universitets nye erhvervsportal er et skridt i den helt rigtige retning, siger adm. direktør Stina Vrang-Elias fra DEA/FUHU.

Next Generation - anvendt viden

På den nye portal kan man bl.a. læse om Next Generation - et fireårigt tværfagligt projekt, som skal styrke de studerendes kompetencer inden for innovation og iværksætteri. Der er seks partnere i projektet udover KU: CBS, DTU, KEC, Venture Cup, ØEA og Symbion Management A/S. Iværksættere fra KU's væksthus Katapult

Som led i Next Generation kan de studerende bl.a. udvikle deres samarbejde med erhvervslivet gennem såkaldte innovationsspecialer. Her får den studerende både en vejleder på universitetet og en mentor i en virksomhed, så projektets integration i virksomheden og relevansen for arbejdet sikres. Kontakten til vejledere skabes bl.a. gennem et tæt samarbejde og mentor-ordning med DI. KU’s væksthuse, Katapult og Katalyst sikrer sammen med projektpartnernes væksthuse, IDEA House CBS og Scion DTU a/s videreførelsen og forankringen af samarbejdet. Læs mere om projekt Next Generation på erhvervsportalen.