18. marts 2010

Ny vidensbydel på Nørrebro

Panum-komplekset set fra oven

Længe inden arkitektkonkurrencen er udskrevet, er der nu debat om, hvordan bygningerne til fremtidens sundhedsvidenskabelige forskning skal se ud.

Københavns Universitet vil bygge et 90 meter højt højhus på Panum, kan man læse i flere medier i dag. Historien tager udgangspunkt i et forslag til kommuneplan, som Københavns Kommune har haft i høring frem til den 8. marts. Høringen er afholdt, fordi der er bevilget 985 millioner kroner til udbygning af det røde Panum-kompleks mellem Tagensvej og Blegdamsvej. 

- Denne udbygning er hårdt tiltrængt, fordi laboratorierne er gamle og nedslidte. De kommende år bliver der behov for flere kvadratmeter til den vigtige sundhedsforskning, hvor Københavnsområdet i disse år markerer sig stærkt både nationalt og internationalt, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Ingen kender højden

Det er imidlertid alt for tidligt at sige noget om, hvordan og hvor højt byggeriet kommer til at tage sig ud. Den internationale arkitektkonkurrence udskrives i april, hvor anerkendte og højtkvalificerede arkitekter vil levere bud på, hvordan opgaven kan løses. Ingen har endnu besluttet - før der er valgt en vinder af konkurrencen - om det nye hus bliver højt, eller om det får en højde som det eksisterende Panum.

Konkurrencen vil også indeholde et forslag til en helhedsplan for Panum-området op mod Sankt Hans Torv med et åbent byrum med stier, en stor plads, grønne haver, bænke osv. Bygningen skal desuden være energirigtig og skal bidrage til et bedre studiemiljø. Vinderen af konkurrencen findes efter sommerferien.

- Det er selvfølgelig en stor udfordring at bygge så mange nye kvadratmeter midt i København. Universitetet stiller store krav til, at byggeriet skal passe ind i byen og i lokalområdet. Vi vil ikke have en grim bygning, som skaber vindtunneler og øget trafik i et i forvejen trafikeret område. Derfor nedlægger vi bl.a. p-pladser og forbedrer forholdene for cyklisterne, siger rektor Ralf Hemmingsen. Rust i stinkskabe i Panumbygningen

Fakta om byggeriet

Målsætningen er at gøre aksen mellem Rigshospitalet og Panum til et endnu stærkere internationalt biomedicinsk forskningsmiljø. Udbygningen skal rumme ca. 35.000 kvm. fortrinsvis til laboratorier. Det nye byggeri skal huse frontlinjeforskning inden for f.eks. neurovidenskab, cellebiologi og forskning i hvordan kroppen ældes. Det er alle emner, som er afgørende for fremtidens behandling af kræft, demens, sukkersyge og allergi. Det skal skabe grobund for flere arbejdspladser i regionen. Byggeriet skal ses i en sammenhæng med de planer, der er om at gøre en stor del af Nørrebro til en vidensbydel.