5. maj 2010

Filmmanuskripter uden formel

Myterne om, hvordan filmmanuskripter bliver til, er mange. Klicheen om den ensomme, skriveblokerede forfatter på sit kammer er velkendt; ligeledes den om den martrede kunstner, som pludselig ser inspirationens lys, hvorpå ordene på papiret ordner sig. Et hav af såkaldte how to-bøger tilbyder praktiske skriveråd til håbefulde filmfolk, men langt fra alle mener, at den kreative proces bag skabelsen af et filmmanuskript helt så let kan sammenfattes eller videregives. Heriblandt Eva Novrup Redvall fra Afdeling for Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet.

Komplekse samarbejder

Trine Dyrholm i filmen "Lille Soldat".
Stillfoto fra filmen: Mike Kollöffel

I sin afhandling 'Manuskriptskrivning som kreativ proces' undersøger Eva Novrup Redvall samarbejderne mellem instruktør og manuskriptforfatter i forbindelse med manuskriptskrivningen af nye danske spillefilm. I afhandlingen argumenterer Eva Novrup Redvall bl.a. for at forstå manuskriptskrivning som en kollektiv og kompleks kreativ proces frem for at lede efter en endegyldig opskrift på 'det gode manuskript' eller 'den gode proces'.

- Man må opgive den naive forestilling om en simpel og endegyldig formel for alle processer, mener Eva Novrup Redvall og fortsætter:

- For at forstå manuskriptskrivningsprocessen er det derimod vigtigt at kortlægge de mange komplekse forløb, hvor en række aktører er involverede undervejs. Ved at analysere konkrete filmcases og tale med aktørerne bag manuskriptet, fx instruktør og manuskriptforfatter, kan man få en nuanceret viden om processernes natur og ikke mindst om aktørernes samarbejder og deres opfattelser af processen: Hvordan udvikler en ide sig til et final draft? Hvad virker befordrende? Hvad virker udfordrende? Hvilke rammer og restriktioner har betydning, og hvad søger man hos andre undervejs? Der er meget at belyse i en dansk filmkultur, hvor film ofte udvikles i et løbende samarbejde mellem instruktør og manuskriptforfatter frem for, at en instruktør overtager en færdig tekst fra en forfatter og realiserer den, forklarer hun.

Øget respekt omkring manuskriptforfatteren

I afhandlingen fremgår det bl.a., hvordan Den Danske Filmskoles manuskriptuddannelse har været central i udviklingen af dansk manuskriptskrivning ved at uddanne professionelle manuskriptforfattere og ved at skabe respekt om manuskriptskrivning som faglig disciplin.

Med sin afhandling har Eva Novrup Redvall bl.a. til hensigt at bidrage med en ny forståelse af manuskriptskrivning som en særlig kreativ og kunstnerisk proces, og afhandlingen bidrager med ny viden inden for et hidtil uudforsket område i dansk filmforskning. Afhandlingens fokus er ikke på en narrativ analyse af tekstens dramaturgiske udvikling fra første pitch til sidste draft, men derimod på processerne og samarbejderne bag skabelsen af teksten. For at belyse disse har Eva Novrup Redvall bl.a. lavet casestudier af manuskriptarbejdet bag spillefilmene Lille soldat (2008, Annette K. Olesen og Kim Fupz Aakeson) og Kvinden der drømte om en mand (2010, Per Fly og Dorte Høgh).