4. maj 2010

Åbent Hus om udbygningen af Panum

Den sundhedsvidenskabelige forskning i København er i vækst og har brug for mere plads og nye laboratorier for fortsat at kunne være i front nationalt og internationalt.Panum-grafik Der skal derfor ske en udbygning af det røde Panum-kompleks mellem Blegdamsvej og Tagensvej, der huser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Der er endnu intet konkret hus på tegnebrættet, men for at orientere beboere i lokalområdet og andre interesserede om udbygningsplanerne, inviterer Københavns Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen inden for til Åbent Hus på Panum torsdag den 6. maj kl. 19 – 21. Til arrangementet kan man høre mere om byggeprojektet og tidsplanen og komme med spørgsmål og kommentarer til projektet. Der vil være oplæg af:

  • Rektor Ralf Hemmingsen, Københavns Universitet
  • Dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Vicedirektør Connie Barfod, Universitets- og Bygningsstyrelsen
  • Direktør Anne Skovbro, Københavns Kommune, Center for byudvikling

Sammenhæng mellem by og bygning

Med udbygningen af Panum vil aksen mellem Rigshospitalet og Panum blive et endnu stærkere internationalt biomedicinsk forskningsmiljø. Nybyggeriet vil blive 35.000 kvadratmeter og sLuftfoto af Panum-kompleksetkal bl.a. huse forskning inden for neurovidenskab, cellebiologi og forskning i hvordan kroppen ældes - områder, som er afgørende for fremtidens behandling af kræft, demens, sukkersyge og allergi. Udbygningen skal primært rumme laboratorier, men samtidig skal der oprettes nye undervisningsfaciliteter, kantine og auditorium. Som en del af byggeriet skal området åbnes op, så der skabes sammenhæng mellem byen og Panum.

- Vi er meget opmærksomme på udfordringerne ved at bygge så mange kvadratmeter midt i et tætbefolket område i København. Det er vigtigt, at udbygningen bliver en integreret del af lokalområdet og friholder areal til byliv og grønne områder. Udbygningen bliver derfor tænkt ind i sammenhæng med de overordnede planer, der er om at gøre store dele af Nørrebro til en vidensbydel, siger dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Fakta om projektkonkurrencen

I juni 2010 udskriver Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet en international projektkonkurrence om udbygningen af Panum. Vinderen af konkurrencen vil blive fundet i vinteren 2010, og det nye universitetsbyggeri ventes at kunne slå dørene op for studerende, ansatte, naboer og andre interesserede i 2014.

- Verdensklassearkitektur med respekt for lokalområdet og København. Det er vores ønske for Panum. Derfor udskriver vi nu en international projektkonkurrence, hvor vi beder de dygtigste arkitekter og ingeniører i verden give deres bud på, hvordan den kommende bygning skal se ud og komme med forslag til en ny helhedsplan for området. Panum skal åbnes mod byen, og der skal være grønne områder med liv og mennesker, siger Connie Barfod, vicedirektør i Universitets- og Bygningsstyrelsen.

I forslaget til kommuneplantillæg for Panum er der givet lov til, at der kan bygges op til 90 meter i højden i et afgrænset byggefelt. Københavns Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen har dog pga. debat om højden og for at undgå yderligere tvivlsspørgsmål bedt om, at højdegrænsen blive sat ned til 75 meter. Det har aldrig været intentionen at bygge et 90 meter højt byggeri.

Følg med i udbygningen

Følg udviklingen af Panum-udbygningen på www.campus.ku.dk/udbygning-panum, hvor det også er muligt at se hyppigt stillede spørgsmål og svar og komme med kommentarer til projektet.