29. juni 2010

Studerende udtænker nye lægemidler

Erhvervssamarbejde i studietiden

Øresundsregionen er hot, når det handler om udvikling af fremtidens lægemidler. Studerende på Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet har via erhvervssamarbejdsaftaler adgang til et vidtforgrenet netværk med forbindelser langt ud i industriens afkroge.

Både virksomhederne i regionen og uddannelserne på Københavns Universitet orienterer sig mod det globale marked – fra og med i år udbydes den engelsksprogede kandidatuddannelse i lægemiddelvidenskab på Det Farmaceutiske Fakultet fx internationalt. På kurset 'Research project in pharmaceutics and drug delivery' arbejder de studerende med konkrete cases og problemstillinger hentet i lægemiddelindustriens laboratorier, hvor ansatte forskere står klar med gode råd og teknisk support.

Et spørgsmål om formulering

Mange stoffer kan ikke optages direkte i kroppen. Andre optages forkerte steder og har derfor ingen – eller måske ligefrem skadelig – effekt. Det er derfor en stor udfordring i den lange lægemiddeludviklingsproces at få det virksomme stof på rette spor i organismen ved at finde en form – en såkaldt lægemiddelformulering – der virker.
Lægemiddelvidenskabsstuderende Peter Popp Wibroe forsøgte sammen med sin arbejdsgruppe at formulere et lægemiddel til behandling af svamp i mundhulen, der fx kan ramme kræftpatienter i forlængelse af kemoterapi:

– Der findes en gel på markedet med det virksomme stof miconazol –vi forsøger at koble stoffet med cyklodextriner og varmestabiliserende partikler, og på den måde formulere et endnu mere effektivt lægemiddel i sprayform. Vi har fået god hjælp af en forsker fra H. Lundbeck A/S, der er ekspert i cyclodextriner, men der er altså ikke et nyt lægemiddel på apotekets hylder lige foreløbig, griner han.

Stud.scient. Kim Kristensens gruppe havde til opgave at udvikle en ny vaccine til tuberkulose – en vaccine, der kan inhaleres for at udnytte det lokale immunrespons i lungen og give patienter med nålefobi et nemmere alternativ:

– På Novo Nordisk A/S har forskere i årevis arbejdet med inhalérbar insulin, så der er virkelig nogle kompetente eksperter på området i virksomheden. Ved at samarbejde med dem fik vi både professionel sparring og mulighed for at bruge deres temmelig avancerede udstyr i vores arbejde med at udvikle en fornuftig lægemiddelformulering med et fiktivt antigen, fortæller Kim Kristensen.

Formaliseret erhvervssamarbejde

Det Farmaceutiske Fakultet har tradition for tætte forbindelser til industrien. Erhvervssamarbejdet har bl.a. båret frugt i form af forskerskolen Drug Research Academy. Det er et industriorienteret ph.d.-uddannelsesprogram, der har til opgave at uddanne forskere, der kan indgå målrettet i de integrerede forskningsmiljøer, der danner rammen om moderne lægemiddeludvikling. Samarbejdspartnere i Drug Research Academy er bl.a. Novo Nordisk A/S, Nycomed, H. Lundbeck A/S, LEO Pharma, Lægemiddelstyrelsen og Statens Seruminstitut.

– Det er relativt nyt, at vi også på kandidatniveau forsøger at formalisere samarbejdet med erhvervslivet. Ofte har det været forskernes personlige netværk, der har dannet udgangspunkt for fælles projekter, der involverer kandidatstuderende. Men nu fremhæver vi specifikt muligheden for virksomhedssamarbejde i vores kursusbeskrivelse, fortæller Birger Brodin. Han er lektor på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi og kursusansvarlig for 'Research project in pharmaceutics and drug delivery'. 

Universitetets uddannelsessamarbejde med erhvervslivet er en gevinst for begge parter:
– De studerende får indblik i det arbejdsliv, der venter efter endt uddannelse – og for virksomhederne er det en god lejlighed til at kigge de kommende kandidater i kortene, siger Birger Brodin.

Den økonomiske krise kradser – men indtil nu er det farmaceutiske område ikke hårdt ramt. Beskæftigelsen på de større lægemiddelvirksomheder er upåvirket af nedturen, og arbejdsløsheden er ikke steget. Der er stadig rift om de farmaceutiske kandidater - Både lægemiddelvirksomheder og bioteknologiske virksomheder efterspørger kandidater med de kompetencer, kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab sigter mod.