29. juni 2010

International atmosfære på økonomistudiet

International atmosfære på økonomistudiet

Summer School i USA, ophold på London School of Economics og udsigt til gode jobmuligheder er nogle af de fremtidsaspekter, studerende på økonomiuddannelsen på Københavns Universitet kan se frem til. Og så kan de godt vænne sig til tanken om at blive blandt Danmarks bedst lønnede.

I tider med nedskæringer og økonomiske udfordringer er de nyuddannede økonomistuderende fra Københavns Universitet guld værd. Det viser sig blandt andet ved, at stort set alle økonomistuderende har job før de afslutter specialet. Og så er arbejdsløsheden lav - lige nu under 1,5 procent. Men studiet kræver hårdt arbejde hele vejen igennem, siger Mie la Cour, der studerer Økonomi på Københavns Universitet:

- Man skal mene det seriøst lige fra starten af. De første tre år lever man på studiet, og det kræver flid og engagement. Matematik er en grunddisciplin på studiet - man behøver ikke at elske det, men man skal kunne leve med det.

Internationale muligheder

Der er flere gulerødder i vente for de flittige studerende. Rigtig mange vælger at supplere studierne i udlandet. Det kan være i form af tre ugers summer school på et universitet i USA, et udvekslingssemester i Australien eller en kandidatoverbygning på et top-universitet i London.

- Internationaliseringen på studiet er enormt vigtig, siger studieleder Peter Erling Nielsen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Hvert år får vi besøg af studerende fra 40 forskellige universiteter i verden, lige som vi sender en stor del af vores egne studerende af sted. Udlandsopholdet er en god forberedelse til det rigtige liv, og det stiller studerende stærkt i erhvervslivet senere hen.

Nemt at komme ud

Efter tre ugers Summer School i London året forinden, valgte Mie la Cour at læse sin Master på London School of Economics. Hun beskriver sit ophold som en chance for livet:

- Opholdet var en fantastisk oplevelse. Det var ekstremt udfordrende og hårdt, men også fedt at møde folk fra hele verden og at se, at det jeg havde lært på KU, satte mig i stand til at læse en masteruddannelse på et top-universitet i udlandet.

London School of Economics er kendt for at have studerende fra flere lande, end der er repræsenteret ved FN, og bliver hvert år udnævnt til at ligge blandt de bedste universiteter i verden. Københavns Universitets samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter gør det nemt for studerende at komme ud i verden.

Kulturel og faglig udveksling

Studieleder Peter Erling Nielsen fortæller, at de studerende, udover den kulturelle udfordring ved at rejse, får et nyt perspektiv på økonomi:

- I udlandet kan vores studerende fx lære om canadisk reguleringspolitik eller lave økonomisk analyse af Kina. I Danmark kan internationale studerende lære om økonomi i EU-forhold og få et skandinavisk perspektiv på økonomi.

Nyt økonomifag for begyndere

Fra efteråret udbyder Økonomisk Institut et nyt fag, 'The Danish Welfare Model', som retter sig særligt mod universitetsstuderende fra andre fag, der ikke tidligere har beskæftiget sig med økonomi.

- Det er første gang, vi udbyder et fag, der ikke kræver forudgående viden om økonomi. Det henvender sig særligt til internationale og danske studerende, der vil lære økonomi at kende fra bunden af, siger studieleder Peter Erling Nielsen.

Sammenhold og samfundsforståelse

Økonomistudiet har ry for at være fagtungt, og til tider støvet, men Mie la Cour fortæller om en anden side af studiet:

- Vi er enormt sociale, og alle kender alle på studiet. Hele vejen igennem har vi haft et fantastisk sammenhold. Det er blevet forstærket af det gode introforløb, gruppearbejdet og vores ugentlige fredagsbarer.

Selvom studiet hedder Økonomi, handler det ikke kun om penge:

- Det handler også om, hvordan samfundet hænger sammen på baggrund af økonomi og om en forståelse for analyse- og udviklingsmetoder, der kan komme virksomheder og samfundet som helhed til gode. Nogle vælger fx at rejse til Afrika og arbejde med udviklingsøkonomi, eller til Bruxelles for at arbejde med politisk økonomi. Mulighederne er mange, når man kommer ud i den anden ende, siger Mie la Cour.