3. juni 2010

Konkurrence om udbygning af Panum i gang

Byggeri

Københavns Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen udskriver den 3. juni en international projektkonkurrence om udbygning af Panum-komplekset, der huser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Konkurrencen skal give kvalificerede bud på, hvordan den 35.000 m2 store udbygning skal udformes. Panum-komplekset set fra Tagensvej

Byggeriet skal være et centrum for international sundhedsvidenskabelig vidensproduktion i verdensklasse midt i København og udbygge den frontforskning, som skaber ny erkendelse og ny vækst.

- Med udbygningen af Panum får vi mulighed for at tage et vigtigt skridt inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Det skal bidrage til, at vi også i fremtiden kan være i front nationalt og internationalt og få bugt med store folkesygdomme som kræft, allergi og sukkersyge, siger rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen.

Det primære sigte med udbygningen er at få opført tidssvarende laboratorier. Derudover skal nybyggeriet bl.a. indeholde auditorier og undervisningslokaler. Samtidig skal udbygningen være med til at åbne det meget markante Panum-kompleks op og styrke samspillet mellem universitetet og den omkringliggende by. Byggemidlerne er øremærket til byggeriet og kan ikke anvendes på universitetets drift.

Respekt for byen

I konkurrenceprogrammet er der lagt op til et byggeri af høj byarkitektonisk værdi – byggeriet skal passe ind i byen, og især i lokalområdet.

Som led i konkurrencen skal deltagerne udarbejde en plan for hele Panum-området, hvor der skal skabes bedre grønne uderum, offentlige passager og en livlig og åben plads. Udbygningen bliver tænkt ind i sammenhæng med de overordnede planer om at gøre store dele af Nørrebro til en vidensbydel.

Energi og miljø

Universitets- og BygningsstPanum-grafikyrelsen og Københavns Universitet lægger i konkurrenceprogrammet vægt på, at nybyggeriet skal repræsentere det bedste inden for bæredygtigt byggeri, og huset skal bl.a. understøtte og fremme miljørigtig adfærd blandt dets brugere. 

- Som bygherre er vi meget spændte på at se, hvordan arkitekterne og tegnestuerne vil løfte opgaven. Det bliver især interessant at se, hvordan de får vores ønsker om bæredygtigt byggeri forenet med Københavns identitet og det nære lokalmiljø, siger vicedirektør Connie Barfod fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, som også er formand for dommerkomiteen.

Syv teams konkurrerer i projektkonkurrencen

Vinderen af projektkonkurrencen bliver fundet i begyndelsen af 2011, og det nye Panum forventes at kunne slå dørene op for ansatte, studerende og andre interesserede i slutningen af 2014. Syv danske og internationale teams af arkitekter og ingeniører er udvalgt som totalrådgivere til at give deres bud på opgaven. Buddene ventes i hus senest den 29. september 2010.

Yderligere oplysninger

Læs mere om udbygningen af Panum-komplekset og find mere info om byggeprojektet på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside.