30. juli 2010

Stort optag og få ledige pladser

 

 

Studietravlhed

Aldrig før har Københavns Universitet pakket og afsendt så mange breve med svar til håbefulde ansøgere. Og aldrig før har så mange ansøgere ventet på svar på, om netop de er blandt de heldige, der i år får tilbudt en plads på en af universitetets bacheloruddannelser.

- Med det rekord store antal ansøgere, vi har haft til vores uddannelser i år, har der været utroligt travlt, fortæller studiechef Claus Nielsen.

Rekord stort optag

Københavns Universitet har i år tilbudt 6.538 ansøgere en studieplads. Det er 328 flere end i 2009, og universitetet har aldrig tidligere tilbudt så mange ansøgere optagelse. Det er primært den store søgning til de naturvidenskabelige uddannelser, der gør, at universitetet i år kan optage så mange.

- Man kan vel udtrykke det på den måde, at der i år er et bedre match mellem ansøgernes ønsker og universitetets studiepladser, så vi i år har kunnet optage 5 pct. flere. Det betyder så samtidig, at man skal være hurtig, hvis man vil søge ind på de ledige pladser. Dem er der nemlig ikke så mange, siger Claus Nielsen.

Naturvidenskab og sprog igen populært

Flere af de uddannelser, der i 2009 havde ledige pladser, er i år blevet fyldt. På det naturvidenskabelige område gælder det f.eks. biologi og biokemi. Og blandt de humanistiske uddannelser, er sprogfag som fransk og tysk, der i flere år har været forbigået af ansøgerne, også fyldt op.

 

 

I kvote 1, hvor 90 % af de studerende bliver optaget, er der sket en stigning i kvotienterne på de fleste uddannelser. De højeste kvotienter findes på Medicin (10,8) Statskundskab (10,7) og Antropologi (10,6).

Tænkt alternativt

Der er ingen tvivl om, at man skal skynde sig, hvis man vil med i kapløbet om de ledige studiepladser i år. Trods den store fremgang på naturvidenskab, er der stadig ledige studiepladser på et par af de klassiske fag, f.eks. geofagene. Et tip kan også være at scanne uddannelsesområdet for nye og anderledes uddannelser.

- Uddannelsesmarkedet er generelt ret konservativt, og ansøgerne søger ofte de uddannelser, de kender. Samtidig etablerer universiteterne i disse år nye og vigtige uddannelser, der skal imødekomme samfundets fremtidige behov, forklarer studiechef Claus Nielsen.

Et eksempel på det er en række nye tværfaglige it uddannelser på KU, hvor anvendelsen af it kombineres med f.eks. sundhed og naturvidenskab.

Find de ledige pladser

Selvom KU samlet set aldrig har tilbudt flere ansøgere en studieplads, er der også uddannelser, der fortsat har ledige pladser. De omkring 400 ledige pladser kan ses på https://studier.ku.dk/ fra fredag morgen d. 30. juli

Se KU's optagelsestal fra dette og foregående år og Den Koordinerede Tilmeldings hovedtal for hele landet.