11. oktober 2011

Danskere oplever større afstand til politiet

Politireform

Danskerne oplever, at politiet er mindre i kontakt med beboerne i nærområdet, færre borgere har indtryk af, at politiet patruljerer i lokalområdet, og færre borgere mener, at politiet har kendskab til lokale forhold. Kort sagt – der er blevet længere til politiet. En evaluering af politireformen udført af forskere ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet viser, at tilfredsheden med politiets lokale indsats er lavere efter politireformen end før. 

Politireformen har givet politiet en stærk og slagkraftig organisation, men politiets kontakt med og kendskab til borgere og lokalsamfund har lidt skade ved reformen. Det konkluderer en gruppe forskere, der efter aftale med Rigspolitiet har undersøgt, hvordan politireformen opleves af borgerneForskernes evaluering viser, at danskerne har fået længere til politiet - både geografisk og mentalt..

Efter nogle drøje hug til politiets indsats i politireformens første år, er borgernes tilfredshed med politiet tilbage på samme niveau som før reformen. Undtagen når det gælder vurderingen af politiets lokale tilknytning og kendskab til lokalområdet.

- Når man koncentrerer politiets centrale funktioner på 12 hovedstationer, hvor der før var 54, og samtidig begrænser de lokale stationers bemanding og åbningstid, kan det ikke undre, hvis borgerne oplever politiet som mindre lokalt tilgængeligt og forankret end før reformen, udtaler lektor Lars Holmberg og giver et eksempel: 

- Hvis du som borger i Svendborg skal ringe til politiet, skal du ikke længere ringe til Svendborg politi, men til Fyns politi. Den patrulje, der kommer til assistance, kender ikke nødvendigvis noget til, hvad der ellers rører sig i området.

Effektivitet som mål

Netop tilgængelighed og styrket lokal tilknytning var et af målene med reformen. Overordnet ønskede man at nedtone det symbolske politiarbejde til fordel for effektivitet. Fra synlighed til hurtig respons på anmeldelser og effektiv efterforskning. Det objektivt målbare politiarbejde blev omdrejningspunktet, mens borgernes subjektive oplevelse af tryghed i praksis blev mindre væsentlig.

- Den faldende tilfredshed med kontakten til lokalpolitiet viser måske netop, at man i forberedelsen af reformen har forsømt at sætte sig i borgerens sted, siger professor Flemming Balvig. 

Kontakt

Lektor Lars Holmberg, Det Juridiske Fakultet 
Tlf. 35 32 33 33

Professor Flemming Balvig, Det Juridiske Fakultet
Tlf. 35 32 33 25