23. november 2011

Overlever det danske demokrati europæiseringen?

RET OG DEMOKRATI

Skruer vi tiden tilbage til 1980'erne, eksisterede der kun en håndfuld internationale domstole. I dag er tallet oppe på 25, og stadig flere overnationale domstole dukker op. Herhjemme har afgørelser fra EU domstolen ofte vakt opsigt, og senest er der stillet forslag om at oprette en international domstol, der kan håndtere piratsager.

De nye og stadig flere overnationale retsinstanser udfordrer forholdet mellem jura og politik i de nationale demokratier og gør det relevant at finde svar på spørgsmål som: Hvilken rolle skal domstole generelt spille i et demokrati? Er der forskel på hvordan forskellige typer af demokratier forholder sig til og legitimerer overnational regulering? Og er det overhovedet demokratisk?

Professor Marlene WindDet er spørgsmål som disse, der de senere år har optaget EU-forsker og professor Marlene Wind. Ved sin tiltrædelsesforelæsning som EURECO-professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, der bliver afholdt fredag den 25. november, vil Marlene Wind konkret belyse, hvordan demokrati-form kan forklare de forskellige EU medlemslandes villighed til at acceptere overnational styring i Europa. Hendes tese er, at i lande som Danmark, hvor vi er vant til ideen om 'ingen over eller ved siden af Folketinget' er der særlige udfordringer i forhold til overnationale domstole og overnational regulering.

- I dag griber internationale regler, traktater, konventioner og aftaler i stigende omfang ind i det, der engang suverænt var nationalstatens domæne. Det gælder alt lige fra handel, miljø og økonomi til fri bevægelighed og straf. Denne voksende overnationale styring har både betydning for udviklingen af demokratiet og for vores opfattelse af hvad, der er demokratisk, og det gør det både vigtigt og interessant at undersøge, siger professor Marlene Wind fra Københavns Universitet.

Samlingspunkt for EU forskning

Til daglig er Marlene Wind centerleder ved Center for Europæisk Politik (CEP) på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, som hun har været med til at udvikle til et stærkt samlingspunkt for europaforskningen i Danmark.

Ved siden af centrets brede fokus på mere traditionelle emner inden for forskningen i europæisk politik; EU's politiske system og institutionelle udvikling, de enkelte staters rolle og ageren, EU som aktør på den globale scene etc. har Marlene Wind i de senere år desuden arbejdet inden for spændingsfeltet mellem jura og politologi.

International ret og overnational regulering

Det er også denne særlige vinkel, som Marlene Wind vil bidrage med, når hun i de kommende år - sideløbende med rollen som centerleder på CEP - deltager i et nyt stort forskningsprojekt på Københavns Universitet med international ret og overnational regulering som omdrejningspunkt. Marlene Wind har netop sammen med juraprofessorerne Mikael Rask Madsen og Henrik Palmer Olsen, modtaget en bevilling på 42 millioner kroner fra Grundforskningsfonden til et nyt Grundforskningscenter, og skal her lede et af tre delprojekter.

- Min forskningsmæssige rolle i det nye center bliver primært at beskrive legitimeringen af den europæiske regulering i de nationale demokratier. Det ligger fint i forlængelse af mit hidtidige arbejde med europæisk politik, og jeg ser meget frem til samarbejdet med mine kolleger på Det Juridiske Fakultet, siger Marlene Wind, der er glad for Grundforskningsfondens skulderklap til sit forskningsområde.

- I det nye center får vi en enestående chance for at undersøge et område, der får større og større betydning, men som endnu ikke er blevet tilstrækkelig belyst, og da slet ikke med de forskellige tilgange, vi hver især bringer ind i forskningsprojektet, siger professor Marlene Wind.

EU på dagsordenen 

Og så vil der - ikke mindst med et dansk formandskab i EU lige om hjørnet - uden tvivl også fortsat blive lejlighed til at opleve EU-professoren analysere den aktuelle udvikling i Europa i medierne.

Men i første omgang gælder det altså Marlene Winds professortiltrædelsesforelæsning fredag den 25. november. Forelæsningen er åben for alle. Tilmelding er ikke nødvendig. Forelæsningen holdes på engelsk, men Marlene Wind uddyber gerne på dansk i efterfølgende interviews for journalister.

Tid og sted

Tiltrædelsesforelæsningen holdes på Center for Sundhed og Samfund, Institut for Statskundskab, Øster Farimagsgade 5, bygning 1 i lokale 1.1.18 den 25. november klokken 14.00. Der er efterfølgende reception i bygning 4, lokale 4.2.26.

Kontakt

Professor Marlene Wind
Leder af 
Center for Europæisk Politik (CEP)
Institut for Statskundskab
Mobil: +45 51 32 76 62

Emner