12. december 2011

Overvågning skal skabe mere dyrevelfærd og produktivitet i svinestaldene

Dyrevelfærd

Der er udsigt til højere produktivitet og bedre velfærd for danske smågrise og slagtesvin. Et nyt forskningsprojekt på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet skal ved hjælp af avancerede IT – løsninger overvåge grisestaldene og give besked, når der sker afvigelser i trivsel og vækst. Forskningsprojektet får i dag knap 20 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd.

En ung gris

Det nye forskningsprojekt, PigIT, skal med den nyeste informations- og kommunikationsteknologi overvåge og styre produktionen i de danske svinestalde.

Sensorer, kameraer og særlige chips skal i fremtiden alarmere, når der sker afvigelser i dyrenes velbefindende og vækst og samtidig give svar på, hvorfor og hvordan landmændene i fremtiden kan undgå disse afvigelser:

 - Projektet ønsker både at imødekomme de stigende krav til produktivitet i landbrugs-erhvervet og samtidig forbedre dyrenes trivsel i produktionen. De metoder, som vi i dag bruger til produktionsovervågning- og styring i staldene er ikke gode nok til at klare den dobbeltopgave, siger professor Anders Ringgaard Kristensen fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, som står i spidsen for projektet.

Europæisk samarbejde skal sikre verdensklasse

Forskningsprojektet PigIT vil blive udført i samarbejde med andre førende eksperter i produktionsstyring og husdyrvelfærd fra bl.a. Århus Universitet og Landbrug og Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion.
Smågrise dier i stalden

- Vi vil inddrage nogle af de bedste statistikere, dataloger og økonomer fra en række europæiske lande. Det skal sikre, at projektet resulterer i konkrete løsninger til gavn for samfundet, understreger professor Anders Ringgaard Kristensen.

Det Strategiske Forskningsråd uddeler mandag den 12. december knap 20 millioner kroner til projektet, som er berammet til fem år.

Videncenter for Svineproduktion under Landbrug og Fødevarer bidrager til projektet med 4,4 millioner kroner. Derudover støtter TNM A/S, Skov A/S og Prosign A/S projektet.

Kontakt

Professor Anders Ringgaard Kristensen, Det Biovidenskabelige Fakultet
Tlf. 35 33 30 91
Mobil 60 66 18 11