08. marts 2011

Gode karakterer til studiemiljøet

STUDIELIV

Ny undersøgelse viser, at 90 procent af de studerende på Københavns Universitet er glade for deres uddannelse, og at de trives godt på universitetet. Næsten 8.000 studerende har svaret i undersøgelsen.

KU offentliggør i dag resultaterne af en studiemiljøundersøgelse, der gør status over de studerendes syn på tilfredsheden med uddannelsen, trivslen, det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø, handicapforhold og laboratoriesikkerhed. Rapporten viser, at der på mange punkter er stor tilfredshed med studie- og undervisningsmiljøet på KU.

Næsten 8.000 studerende har deltaget i undersøgelsen, og 90 procent af dem er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres uddannelse som helhed. Det samme antal svarer, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med trivslen på universitetet.

De studerendes syn på fremtidsudsigterne som færdiguddannet scorer også højt i undersøgelsen. 86 procent svarer således, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres fremtidsudsigter. Det er 2 procentpoint færre end i 2007, hvor KU gennemførte en lignende undersøgelse. Det afspejler formentlig den generelle krise, samfundet befinder sig i. Det er især studerende på Det Farmaceutiske, Det Juridiske og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der ser lyst på jobmulighederne efter endt uddannelse.

Plads til forbedring

- Vi har grund til at være stolte af resultatet. Men der er selvfølgelig også ting, vi kan gøre bedre. Det gælder især de fysiske forhold, som for eksempel muligheden for strømtilslutning til bærbare computere, pladsforhold og indretning samt temperaturniveauerne i undervisningslokaler. Og så viser rapporten, at vi især har en udfordring, når det gælder de internationale studerende, hvor lidt over halvdelen oplever dårlig kontakt med de danske studerende, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Selvom det fysiske og æstetiske miljø får kritik af de studerende, er der en fremgang at spore i forhold til undersøgelsen i 2007. Begge forhold oplever nemlig en pæn fremgang på 7 procentpoint.

– Siden 2007 er der etableret 3.000 nye læsepladser, og der er købt stole, som kan indstilles og andet inventar. Det er positivt, at det kan aflæses i undersøgelsen, selvom der er stadig er et stykke vej, før vi er i mål, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Værdifuldt værktøj

De studerendes svar er, ifølge rektor Ralf Hemmingsen, et værdifuldt værktøj i det konstante arbejde med at udvikle fremtidens studie- og undervisningsmiljø.

– Det er glædeligt at se, at de handlingsplaner, som vi lavede – og nu har gennemført – efter undersøgelsen i 2007, kan aflæses positivt i dette års undersøgelse. Nu skal vi så i gang med at sætte nye projekter i gang på de enkelte fakulteter. Fra centralt hold arbejder vi også med studie- og undervisningsmiljø via projekt ’Den gode uddannelse’, som for nylig har uddelt ni millioner kroner til forbedring af uddannelseskvalitet, siger Ralf Hemmingsen.


Læs hele rapporten ’Undersøgelse af studie- og undervisningsmiljøet på Københavns Universitet 2010’.

Se hjemmesiden om studiemiljø, hvor du også kan finde link til undersøgelsen i 2007.

Kontakt:

Arbejdsmiljøkonsulent Anette Tørning
HR & Organisation
Mail:
anet@adm.ku.dk
Mobil: 28 75 28 15