30. marts 2011

Kvote 2-pladser i høj kurs

Optag 2011

Københavns Universitet har i år modtaget 11.275 ansøgninger til bacheloruddannelserne via kvote 2. Det er en stigning på 9 procent i forhold til det rekordstore antal kvote 2-ansøgninger, som universitetet fik i 2010 med 10.290 ansøgninger. I forhold til 2009 er antallet af kvote 2-ansøgninger steget med næsten 70 procent.

Foto fra Det Humanistiske Fakultet De 985 flere ansøgninger end sidste år har betydet travlhed i universitetets Uddannelsesservice. Siden udløbet af ansøgningsfristen til kvote 2 den 15. marts har medarbejderne knoklet med at registrere de mange ansøgninger, så der nu er et klart billede af, hvordan de fordeler sig på de enkelte uddannelser.

- Vi ser i vid udstrækning en stigning i ansøgninger til uddannelser, der ikke hører til blandt de mest adgangsbegrænsede. Det er fx glædeligt at se økonomi, tysk, kinastudier og de matematiske fag stige i ansøgertal. Hvis ansøgerne i kvote 1 prioriterer på samme måde som kvote 2’erne, vil flere kunne sikre sig en studieplads og dermed komme i gang med en uddannelse fra 1. september, siger studiechef Claus Nielsen. Han understreger dog, at kampen om pladserne for den enkelte ansøger bliver hård.

Københavns Universitet kan først sige noget endeligt om søgningen, når det samlede ansøgertal er i hus efter behandlingen af kvote 1 ansøgningerne, hvor ansøgningsfristen udløber den 5. juli. Først her bliver målestokken sat for, hvor svært det bliver at komme ind.

Science går frem – lægevidenskab tilbage

I 2010 så Københavns Universitet en tydelig tendens til at flere unge søgte uddannelser inden for det naturvidenskabelige område. Med de nye kvote 2-tal tegner det til, at de naturvidenskabelige uddannelser fastholder sidste års positive tendens:

- Det er en god nyhed, at vi igen i år registrerer en stigning af ansøgere til uddannelserne ved Det Naturvidenskabelige Fakultet – denne gang på 31 procent i forhold til 2010. Fakultetet går 26 procent frem i antallet af 1. prioritetsansøgninger, hvilket er et signal om at uddannelserne er i høj kurs, siger Claus Nielsen.

På det LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet har den nye bacheloruddannelse Husdyrvidenskab fået en god start med 126 ansøgninger. Alt tyder således på, at uddannelsen kan starte med fuldt hold og endda vil komme til at afvise kvalificerede ansøgere.

En af de uddannelser der i år har fået færre ansøgere er lægevidenskab, der har en tilbagegang på 16 procent. Dette skyldes et tilsvarende fald i antallet af ansøgere fra Norge og Sverige.

Flere søger ind elektronisk

Københavns Universitet kan med kvote 2-ansøgningerne konstatere, at stadig flere af ansøgerne finder vej til universitetet ved hjælp af elektroniske ansøgninger:

- Sidste år modtog vi 1.514 elektroniske ansøgninger til kvote 2 via optagelse.dk. Nu er antallet af elektroniske ansøgninger mere end 3-doblet, så vi har fået 4.978 elektroniske ansøgninger. Det er positivt, fordi det både er nemmere for ansøgerne og mere sikkert. Både for ansøgerne og for os, forklarer Claus Nielsen.

National stigning i kvote 2-ansøgninger

Stigningen i antallet af kvote 2-ansøgninger gælder ikke blot Københavns Universitet men også på de øvrige danske universiteter. Det er der ifølge studiechef Claus Nielsen flere forklaringer på:

- Vi ser lige nu store ungdomsårgange og en generelt stigende gymnasiefrekvens. Det betyder, at der simpelthen er flere unge med en adgangsgivende eksamen. Samtidig får den relativt høje arbejdsløshed mange til at fokusere på uddannelse for at sikre sig bedre vilkår på arbejdsmarkedet. Herudover er der en del unge, der fremskynder deres uddannelsesstart fordi det er vanskeligere at få et godt sabbatjob.

Se tallene

Se statistikken over ansøgningstallene.


Kontakt

Studiechef Claus Nielsen, Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 08