15. april 2011

KU vil give gamle bøger væk

OPRYDNING PÅ REOLERNE

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet undersøger mulighederne for at give de gamle bøger væk, som fakultetet ikke længere har brug for.

Foto: ColourboxDer har de sidste dage været debat i medierne om, hvordan Det Humanistiske Fakultet kommer af de gamle bøger, der skal kasseres i forbindelse med en tiltrængt oprydning på fakultetets bibliotekshylder. Der er tale om kassering af bøger, der ikke længere er relevante for universitetets forskere og studerende. Mange af bøgerne er enten nedslidte eller findes i flere eksemplarer, og bøgerne udlånes stort set ikke længere fra bibliotekerne.

- Vi ønsker naturligvis ikke at sende bøger til forbrændingen, hvis der er andre løsninger, der ikke belaster fakultetets økonomi, siger dekan Kirsten Refsing fra Det Humanistiske Fakultet og tilføjer, at fakultetet er ved at undersøge mulighederne for at give bøgerne til interesserede.

- Københavns Universitet har spurgt VTU, om bibliotekerne kan dispensere fra reglerne om, at statens ejendom ikke må foræres væk. Håbet er, at bibliotekerne kan få lov til at forære bøgerne til studerende eller andre interesserede. Hvis det ikke er muligt at finde sådan en løsning, kan lovpligtig bortskaffelse af bøgerne blive aktuelt, forklarer Kirsten Refsing og understreger, at det er almindelig praksis for biblioteker at rydde op i deres samlinger og kassere bøger.

Rektoratet har i dag haft kontakt med VTU, og det tyder på, at universitetet kan få den nødvendige dispensation. Den endelige beslutning om det videre forløb kan forventes snarest.

Effektivisering af biblioteksdrift

Årsagen til oprydningen på Det Humanistiske Fakultets fire institutbiblioteker er, at fakultetet i 2013 samler tre af bibliotekerne i ét nyt moderne videncenter i fakultetets nye bygninger, KUA2.  Et par af institutbibliotekerne skal derfor bortskaffe værker for at kunne være på de færre kvadratmeter, de får til rådighed.

Bibliotekerne har nu indledt en proces, hvor de undersøger hvilke værker der skal beholdes og hvilke værker, der bør kasseres. De biblioteker, der løbende har gennemgået deres samlinger, forventes at skulle kassere ganske få bøger. 

- Bibliotekerne kasserer naturligvis hverken bevaringsværdige bøger eller videnskabelige værker af blivende værdi, fordi de skal flytte over i nye bygninger. Der er tale om en gennemgang af bibliotekernes samlinger, så de passer ind i et moderne universitetsbyggeri og har værdi for de forskere og studerende, som benytter dem. Men der er under ingen omstændighed tale om, at kæmpe samlinger bare bliver kørt til forbrændingen. Det er en fremstilling, vi finder stærk misvisende, og som giver associationer til en ideologi, som ligger fjernest muligt fra universitetets værdier, siger Kirsten Refsing. 

Kontakt

Dekan Kirsten Refsing
Det Humanistiske Fakultet
Telefon: 35 32 80 63

Kommunikationschef Lise Tolstrup
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 28 75 80 30