8. april 2011

Priser til fast-track kirurgi og afkodning af livets tredje sprog

Forskningspriser

En række forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har de sidste par år modtaget Kirsten og Freddy Johansens Lægevidenskabelige pris, der med sine 1,5 millioner kroner er en af landets største lægepriser. I år har KFJ-fonden besluttet at fordoble beløbet, så den nu uddeler priser både til en klinisk og en præklinisk forsker. De går i 2011 til professor Henrik Kehlet for hans arbejde med at forbedre kirurgiske forløb for patienterne, og til professor Henrik Clausen for hans arbejde med at afkode livets tredje sprog - sukkerstofferne.

- Vi er utroligt glade for, at KFJ-fonden i år vælger at uddele priser til både den kliniske og prækliniske forskning. Det understreger, at den forskning der kommer patienterne til gode, både udspiller sig i laboratorierne og på hospitalerne, siger dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Verdenskendt forskning i operationsforløb

Professor Henrik Kehlet, som har sin daglige gang på Rigshospitalet, modtager Den Kliniske Pris på baggrund af en usædvanlig og unik forskningsindsats. Han er i dag verdenskendt for at have samlet mangeårige studier af pre- og postoperative behandlingsregimer i konceptet 'fast track kirurgi'. For patienter verden over har det betydet, at visse operationer i stedet for at være langvarige og smertefulde i efterforløbet, nu kan gøres på kort tid og med færre gener for patienten - en revolution i patientbehandlingen overalt på kloden.

Det er sjældent, skriver bedømmelsesudvalget til KFJ-prisen, at den allerhøjeste kvalitet af forskning bliver implementeret i et paradigmeskift for en hel verdens behandling, og derfor modtager Henrik Kehlet den første kliniske KJF-pris 2011 ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

- Denne store forskningspris vil få meget stor betydning til opstart, videreudvikling og dokumentation af optimerede operationsforløb, fortæller Henrik Kehlet, og som noget helt nyt ved en række akutte kirurgiske og medicinske tilstande, hvor vores viden og muligheder for implementering på nuværende tidspunkt stadig er mangelfuld. Endvidere vil prisen hjælpe til at facilitere forskningen inden for kroniske postoperative smerter specielt efter lyskebrokoperation, brystcanceroperation og lungekirurgi, alle væsentlige problemstillinger, hvor vores resultater vil give mulighed for en bedre forebyggende indsats og behandling.

Afkodning af livets tredje sprog

Professor Henrik Clausen leder Copenhagen Center for Glycomics. Forskerne ved i dag, at nøglen, der skal låse op for den store erkendelse af sundhed og sygdomme, ikke alene ligger i de ca. 25.000 gener, som den menneskelige arvemasse indeholder. En del af svaret er i de proteiner, som generne koder for - og ikke mindst i de sukkerstoffer, som binder til proteinerne og er med til at give dem deres identitet og funktion.

Henrik Clausens viden om glykobiologi har bl.a. ført til en metode til at omdanne blodtyperne A og B til type O. Og metoder til at bruge kroppens immunsystem til tidlig kræftdiagnostik. Sukkerkæderne på celler er dog ekstremt komplekse og varierer fra celle til celle, og det har indtil nu været en stor barriere for analyse af cellernes glyko/sukkerproteiner og deres mange forskellige funktioner.

Henrik Clausen og hans gruppe er netop ved at indføre en ny teknologi til genmanipulation (ZFN), som kan bruges til at slukke helt for gener i celler, noget der tidligere var ekstremt ressourcekrævende både penge- og tidsmæssigt. Forskergruppen har brugt den nye teknologi til at forvandle cellernes sukkerkæder til én enkelt simpel sukker, noget gruppen kalder SimpleCells.

Med et avanceret massespektrometer doneret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og forskergruppens SimpleCells kan de nu for første gang analysere hele celler og systematisk identificere sukkerkæder på glykoproteinerne.

Kirsten og Freddy Johansens bedømmelseskomite finder, at Henrik Clausen bør hædres med KJF-prisen 2011, fordi han har ydet banebrydende forskning af overordentlig original karakter over flere årtier.

- Vi har kun haft de første SimpleCells et par måneder, men har allerede skabt lige så meget ny viden om en bestemt type glykoproteiner, som det har taget 30-40 år at frembringe, fortæller Henrik Clausen og tilføjer:

 - Vi er kun lige begyndt og er netop i gang med udgivelse af den første artikel med den epokegørende metode. På vegne af hele vores forskningsgruppe er det en stor ære at modtage så prestigefyldt en pris. Prisen giver os en fantastisk mulighed for at forfølge et af vores helt store fremskridt i øjeblikket med fuld fart.

Kontakt

Professor Henrik Clausen
Telefon: 35 32 77 97, mobil:  20 14 55 37

Professor Henrik Kehlet
Telefon: 35 45 40 74