29. juni 2011

Virksomheder får gratis adgang til opfindelser

TEKNOLOGIOVERFØRSEL

Som et af fire universiteter i verden lancerer Københavns Universitet nu konceptet Easy Access IP, som giver virksomheder gratis licens til udvalgte opfindelser.

Københavns Universitet introducerer nu Easy Access IP, et koncept udviklet på Glasgow Universitys tech transfer office, som Københavns Universitets Tech Trans Kontor har samarbejdet med gennem en årrække. Fremover vil universitetet vælge at fokusere på udvalgte opfindelser, der er så langt fremme i udviklingen, at de umiddelbart eller med få midler kan bringes frem til kommercialisering. Andre opfindelser og ideer, der typisk er meget tidlige og mere usikre vil blive udbudt som gratis licenser til virksomheder og enkeltpersoner gennem Easy Access IP. Dermed håber universitetet, at det kan bidrage til endnu mere videnoverførsel og videnudveksling med det omgivende samfund.

Københavns Universitets lancering sker sammen med King's College London og Bristol University, der således sammen med Glasgow er de fire første universiteter i verden til at tage Easy Access IP i brug.

- Konceptet er i tråd med Københavns Universitets filosofi om at udveksle så meget viden som muligt til det omgivende samfund. Vi er altid rede til at afprøve nye tiltag, og jeg håber, at Easy Access bliver et af mange instrumenter, vi kan anvende til at bygge relationer med endnu flere virksomheder, siger prorektor Thomas Bjørnholm fra Københavns Universitet.

Licensaftale og vilkår

Københavns Universitet håber, at Easy Access kan give blod på tanden hos de virksomheder, der ikke har tradition for at samarbejde med universitetet.

- Vi vil stadig beskytte og kommercialisere opfindelser som vi plejer og indgå aftaler på markedsvilkår. Men nogle opfindelser er så tidlige eller risikofyldte, at der reelt ikke er et marked for dem. Det er disse opfindelser, som vi vil licensere gratis gennem Easy Access i håbet om, at de kan være interessante for virksomheder eller enkeltpersoner, siger Karen Laigaard fra Københavns Universitets Tech Trans Kontor.

Virksomhederne får tilbudt licenserne på særlige vilkår, der tager hensyn til forskerne bag opfindelserne. Det betyder blandt andet, at:

  • Forskeren bag opfindelsen skal godkende, at opfindelsen bliver lagt ud som Easy Access.
  • Licenstager skal demonstrere, hvordan denne har til hensigt at udvikle og nyttiggøre opfindelsen til gavn for samfundet.
  • Universitetet skal fortsat kunne forske inden for pågældende forskningsområde.
  • Licenstager skal dække evt. patentudgifter.

Både opfindelser, der licenseres på markedsvilkår og opfindelser under Easy Access IP kan ses på https://erhverv.ku.dk/english, hvor der også er links til Easy Access IP-opfindelser fra både Glasgow, Bristol og King's. Her kan man ligeledes læse mere om tankerne bag Easy Access og downloade en let og overskuelig Easy Access IP-licensaftale.


Kontakt

Kontorchef Karen Laigaard 
Forskning & Innovation, Tech Trans Kontoret 
Tlf. 35 32 70 54, mobil: 28 75 70 54