22. juni 2011

Rektor afviser krav fra Messerschmidt om særlig ordbog til forskere

Åbent brev

Rektor Ralf Hemmingsen afviser nu Morten Messerschmidts åbne klage over professor Marlene Wind. Forskere bør ikke kritiseres for markante udtalelser. Og vi kan ikke lave regler for, hvordan forskerne udtaler sig, skriver rektor i dag i et svar til europa-parlamentarikeren.

Messerschmidt har i sidste uge klaget over Marlene Winds sprogbrug. Han har bedt rektor om at give hende en påtale og udforme et regelsæt for forskernes deltagelse i den offentlige debat. Men så længe Wind udtaler sig inden for sit eget fagområde, skal universitetet ikke lægge bånd på, hvordan hun kan ytre sig. Og universitetet har siden 2007 haft de regler på området, der vurderes at være nødvendige.

- Jeg finder det besynderligt, hvis jeg som rektor skulle bede en forsker i politologi om at afholde sig fra politiske vurderinger i paneldebatter, hvor f.eks. erhvervsledere, kommentatorer, repræsentanter for interesseorganisationer, politikere også lufter politiske vurderinger, fastslår Hemmingsen i sit svarbrev til Messerschmidt.

Uønsket udvikling

Rektor Ralf Hemmingsen understreger, at det vil skabe en uønsket forsimpling af den offentlige debat, hvis man begynder at lave regler for, hvad eksperter må udtale sig om. Forskerne bør påpege problemer, paradokser og dilemmaer, når de ser dem. Omvendt må de selvfølgelig stå til ansvar for, hvad de siger:

- Ingen forsker på Københavns Universitet bør have problemer med at få kritik af substansen i deres udtalelser. Men hvis der alene bliver fokuseret på, om de må bruge de samme gloser som politikerne og andre, skal vi til at skrive en særlig ordbog for forskere. Det er nyttesløst.

Rektor Ralf Hemmingsen har tidligere bakket professor Marlene Wind op i den pågældende sag. 


Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62