9. september 2011

Universitetsalliance skal styrke dansk vækst

INNOVATION

Skal vi fortsat være et rigt land, er der behov for at sikre vækst gennem mere og bedre innovation inden for og på tværs af de videntunge forskningsområder, hvor Danmark er førende. Den udfordring tager Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Copenhagen Business School nu op ved at skabe alliancen Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL), der bliver officielt indviet den 12. september.

CIEL-logo- Med CIEL viser vi, at universiteterne både har viljen og styrken til at samarbejde på tværs om at skabe de bedste løsninger på et væsentligt samfundsproblem: At vi har for få entreprenører, der kan opfinde nye koncepter og produkter til et globalt marked, siger prorektor Thomas Bjørnholm fra Københavns Universitet.

Tæt samarbejde med erhvervslivet

Alliancen vil arbejde målrettet med at få entreprenørskab til at være en naturlig del af universiteternes virke ved at igangsætte forsknings-, uddannelses- og studenteraktiviteter, der skal fremme de studerendes evner og lyst til at omsætte deres faglighed til værdi i samfundet. Det skal ske gennem et øget fagligt samarbejde på tværs for at skabe grobund for nye, erhvervsrettede og innovative uddannelser og forskningsresultater i tæt samarbejde med erhvervslivet.

- Hver for sig er universiteterne internationale fyrtårne for bl.a. humaniora, de natur- og tekniske videnskaber og det merkantile område. Løsningen på mange af fremtidens problemstillinger skal findes på tværs af fagene, og CIEL repræsenterer derfor alle områderne og knytter bånd mellem dem. Med CIEL har vi skabt et solidt fundament, der kan sikre flere succesfulde fællesprojekter, som f.eks. opstartsvirksomheden Abeo A/S, siger prorektor for DTU, Anders Bjarklev.

Fra forskning til superlette byggeelementer

Virksomheden Abeo A/S blev dannet sidste sommer i en symbiose mellem forskning udført på DTU, der blev flyttet fra det akademiske til en kommerciel mulighed i et samarbejde mellem forskeren og tre CBS-studerende. I dag har Abeo A/S vundet internationale konkurrencer for innovation DTU Byg professor Kristian Hertz (tv) og de tre CBS-studerende Peter Hertz, Alexander Sonne Wulff og Mads Løntoft (th), har sammen skabt virksomheden Abeo A/S på basis af forskningsresultater. Foto: T. Kaare Smith.og spås en stor fremtid i en milliardindustri med nogle særlige superlette byggeelementer til byggeindustrien. Dette er blot et af mange konkrete eksempler på det potentiale, der nu kan udnyttes langt bedre.

- Samarbejdet mellem de tre universiteter er enestående og understøtter innovations-forskningen. Kombinationen af tekniske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige discipliner er det, som skaber fremtidens vækstpotentiale, siger konstitueret rektor for CBS, Alan Irwin.

CIEL bliver indviet mandag d. 12. september klokken 15 med en event, der kører aktørerne rundt med en bus i København for at gæste de tre universiteter og slutter med en reception i CIEL’s base på Green Ligthouse på Tagensvej. Alle er velkomne til arrangementet - læs mere i kalenderen.

Kontakt

Manager Mikkel Trym, Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL)
Mobil: 51 80 15 66

Professor Søren Salomo, DTU
Tlf. 45 25 61 10 

Lektor og prodekan for entrepreneurship Mette Mønsted
Tlf.
25 61 14 64