Færre bliver blinde i Danmark – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2012 > 2012.1 > Færre bliver blinde i ...

19. januar 2012

Færre bliver blinde i Danmark

Øjensygdomme under lup

Danskernes risiko for at blive blinde er halveret på 10 år, fordi der er indført ny og effektiv behandling af den hyppigste årsag til blindhed i Danmark. Det viser ny forskning fra Glostrup Hospital og Københavns Universitet.

Inden for de seneste 10 år er danskernes risiko for at blive blinde blevet halveret. Det viser en ny dansk videnskabelig rapport fra Glostrup Hospital og Københavns Universitet, som det videnskabelige tidsskrift American Journal of Ophthalmology offentliggør i denne uge.

I 2000 blev 896 personer over 50 år meldt ind i Dansk Blindesamfund. I 2010 var det kun 481. Dette opsigtsvækkende fald i forekomsten af nye tilfælde af blindhed er sket, efter at man har indført en ny og meget effektiv behandling af aldersrelateret maculadegeneration (AMD) – også kaldet alderspletter på nethinden, som er den hyppigste årsag til blindhed i Danmark.

Ved en undersøgelse af 11.848 nye tilfælde af blindhed (restsyn under 10 procent) forårsaget af alderspletter på nethinden i perioden 2000- 2010 er det påvist, at antallet af nyblinde i Danmark er faldet fra 52,2 pr. 100.000 indbyggere 50 år eller ældre i 2000 til 25,7 i 2010 eller 49,2 procent af udgangspunktet.

Den danske rapport, som er udarbejdet af øjenlæger fra Glostrup Hospital og Københavns Universitet, bliver ledsaget af en uafhængig rapport, som viser, at en helt tilsvarende udvikling har fundet sted i Israel i det samme tidsrum.

Fald efter indførelse af ny behandling

Forekomsten af nye tilfælde af blindhed er halveret, til trods for at ældrebefolkningen er vokset i perioden 2000 til 2010. Størstedelen af faldet er sket siden 2006, hvor man indførte en ny form for behandling af våd AMD – en komplikation til AMD, hvor der dannes skadelige nye blodårer i nethindens gule plet. Behandlingen består af gentagne indsprøjtninger i øjet med medicin, som hæmmer nydannelsen af blodårer.

Halvering af nye tilfælde af blindhed i DK siden 2000En af forfatterne bag rapporten, professor i øjensygdomme ved Glostrup Hospital og Københavns Universitet Michael Larsen er begejstret:

– Når vi er blandt de første to lande til at registrere et fald i blindhed hos AMD-patienter tyder det på, at udrulningen af den nye behandling har været meget effektiv i Danmark. Kyndige medarbejdere har været vel forberedt takket være en forudgående forskningsindsats støttet af navnlig Blindesamfundet og Øjenforeningen. Man kan også pege på Øjenforeningens indsats for at højne befolkningens kendskab til AMD, som har ført til, at patienterne i dag kommer tidligere til øjenlægen end før i tiden. Befolkningen er også blevet bevidstgjort om, at grøn kost og undgåelse af tobaksrygning kan forebygge AMD, siger Michael Larsen.

Data kommer fra Dansk Blindesamfund

De data, som ligger til grund for den danske opgørelse, er stillet til rådighed af Dansk Blindesamfund, hvis indmeldelser i perioden 2000 til 2010 er blevet kortlagt og opdelt på diagnoser. Personer, som hos en øjenlæge får konstateret, at de er blinde eller svagsynede over en nærmere bestemt sværhedsgrad, får rutinemæssigt tilbudt medlemskab af Dansk Blindesamfund. Blindesamfundets medlemstal er i Danmark den bedste kilde til oplysning om forekomsten af blindhed og svær svagsynethed hos voksne.

– Det store fald i antallet af nye tilfælde af blindhed er fantastiske nyheder, som virkelig er en god gave til de mange mennesker med synstruende øjensygdom. Vi er glade for at have bidraget til dansk forskning, som har været med til at gøre Danmark til et foregangsland i bekæmpelsen af blindhed, siger formanden for Dansk Blindesamfund, Thorkild Olesen.

På baggrund af patienternes alder og forventelige levetid skønnes det, at der vil gå yderligere mindst fem år, før vi ser behandlingens fulde effekt på forekomsten af blindhed i Danmark.

Omkostningerne ved behandlingen er i størrelsesordenen 200 millioner kroner per år. Et treårigt behandlingsforløb koster cirka 100.000 kroner per øje. For mange patienters vedkommende er det deres sidste læseduelige øje, der bliver behandlet.

Kontakt

Professor Michael Larsen
Mobil 24 76 11 88