30. marts 2012

Kvote 2-ansøgere har KU som førstevalg

Optag 2012

Københavns Universitet har i år modtaget 11.730 ansøgninger til bacheloruddannelserne via kvote 2. Det er en stigning på 4 procent i forhold til 2011, hvor universitetet modtog 11.275 ansøgninger. Den store interesse for kvote 2 betyder, at antallet af ansøgninger siden 2009 er steget med næsten 70 procent. Også antallet af ansøgere, der har en uddannelse på Københavns Universitet som deres førstevalg, er steget.

Studerende foran universitetes hovedbygning på Frue PladsDe mange ansøgninger har traditionen tro givet travlhed i universitetets Uddannelsesservice de sidste uger. Her kan man dog i år glæde sig over, at ansøgerne for alvor har taget den elektroniske ansøgningsform til sig.

- Med mere end 9000 elektroniske ansøgninger i år, er der tale om en fordobling i antallet af elektroniske ansøgninger sammenlignet med 2011. Det er glædeligt, at de unge så hurtigt har taget den elektroniske form til sig. Det gør det både mere sikkert og lettere for både ansøger og uddannelsesinstitution, siger studiechef Claus Nielsen 

Ifølge Uddannelsesministeriets planer, er det hensigten helt at afskaffe papiransøgningerne allerede fra 2013.

Syv ud af ti vælger KU

Ser man lidt nærmere på årets ansøgertal, så gemmer der sig bag de 11.730 ansøgninger også historien om, hvilken uddannelse og dermed hvilket universitet, ansøgerne allerhelst vil ind på. I halvdelen af kvote 2-ansøgningerne er Københavns Universitet 1. prioritet, det svarer samlet set til en stigning på 8 procent i 1. prioritetsansøgninger i forhold til 2011. Kigger man derimod på selve ansøgeren, i stedet for ansøgningerne, viser det sig, at syv ud af ti af dem, der søger om optagelse, har en uddannelse på Københavns Universitet som deres første valg.

- Det er et interessant tal, fordi det fortæller os, at dem der søger om optagelse ’ikke bare’ vil i gang med en uddannelse. De vil allerhelst læse på KU. Det må betyde, vi har de rigtige varer på hylderne, og at vi kan se frem til at optage rigtig motiverede studerende til sommer, siger studiechef Claus Nielsen.

Københavns Universitet kan først sige noget endeligt om søgningen, når det samlede ansøgertal er i hus efter behandlingen af kvote 1 ansøgningerne, hvor ansøgningsfristen udløber den 5. juli. Det er også først her målestokken bliver sat for, hvor svært det bliver at komme ind på de enkelte uddannelser.

Science går frem

Igen i år er der en pæn samlet stigning i antallet af ansøgninger til de naturvidenskabelige uddannelser. Dermed fortsætter fremgangen og den voksende interesse for de naturvidenskabelige uddannelser på universitetet. 

Det fald i de nordiske ansøgninger, vi har set de sidste år, fortsætter i år. Når det gælder ansøgninger fra øvrige udenlandske ansøgere, er der ikke de store ændringer.

Se tallene

Se statistikken over ansøgningstallene .


Kontakt

Studiechef Claus Nielsen, Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 08