02. april 2012

Ulf Hedetoft fortsætter som dekan på Humaniora

KONTINUITET

Rektor Ralf Hemmingsen følger anbefalingen fra et enstemmigt indstillingsudvalg og ansætter professor Ulf Hedetoft som dekan for Det Humanistiske Fakultet. Ulf Hedetoft har været konstitueret dekan for fakultetet siden august 2011.

Professor Ulf Hedetoft ansættes som dekan fra 1. maj. Fotograf: Anne Trap-Lind.

Professor Ulf Hedetoft ansættes som dekan
fra 1. maj. Fotograf: Anne Trap-Lind.

- Ulf Hedetoft er en internationalt anerkendt humanistisk forsker med bred ledelseserfaring fra universitetsverdenen. Jeg har tiltro til, at han kan styrke den akademiske udvikling på Det Humanistiske Fakultet og være med til at føre universitetets nye strategi, Strategi 2016, ud i livet, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Ulf Hedetoft ansættes som dekan for en femårsperiode fra den 1. maj 2012 frem til 2017.

- Som konstitueret dekan har Ulf Hedetoft allerede prøvet at håndtere en del af de sager, der lander på dekanens bord. Et par af fakultetets store udfordringer er at styrke undervisningskvaliteten, skabe en fælles identitet på fakultetet, tiltrække eksterne midler og formidle fakultetets kerneydelser og udviklingspotentiale i relation til omverdenen, understreger Ralf Hemmingsen.

Dekan med internationalt udsyn

Professor Ulf Hedetoft (f. 1946) har en lang akademisk karriere bag sig, der omfatter ledelse på forskellige niveauer inden for de højere videregående uddannelser. Han er dr. phil. i nationalisme- og europastudier fra Aalborg Universitet og cand.phil. i engelsk fra Københavns Universitet. Hans forskning har særligt fokus på studiet af nationale identiteter, migrationsprocesser, transatlantiske relationer samt kulturel og politisk globalisering.

Inden Ulf Hedetoft i august 2011 blev konstitueret dekan på Det Humanistiske Fakultet, var han institutleder på fakultetets SAXO-institut i fire år. Inden da har han blandt andet været institutleder og professor på Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold ved Aalborg Universitet.


Kontakt

Dekan Ulf Hedetoft, Det Humanistiske Fakultet
Tlf. 35 32 80 62

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling Jasper Steen Winkel, KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62