22. maj 2012

Skadedyr kan accelerere klimaforandringer

Under overfladen

Fossile brændstoffer til energi og transport er nogle af de helt store syndere i øget drivhuseffekt på jorden. Men en anden truende faktor befinder sig lige under jordoverfladen. Forskere fra Biologisk Institut på Københavns Universitet publicerer i samarbejde med forskere fra DTU og Tyskland, nye forskningsresultater i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change, som belyser denne risiko.

Jordbundsorganismer. Fotograf: Lektor Regin Rønn, Biologisk Institut.

Jordbundsorganismer.
Fotograf: Lektor Regin Rønn, Biologisk Institut.

Skadedyr på planter kommer til at skade atmosfæren.

- I fremtidens klima kan skadedyr på planter forøge stimulationen af organismerne i jorden. Denne forøgede stimulation medfører en øget risiko for, at de kulstof-reserver der er bundet i jorden bliver nedbrudt. Dette vil forøge udskillelsen af CO2 til atmosfæren og derved accelerere drivhuseffekten, siger professor Søren Christensen fra Biologisk Institut.

I dagens klima indgår planter og organismer i jorden i et velfungerende samarbejde. Organismerne i jorden udskiller næringsstoffer, som fremmer planters vækstbetingelser også efter angreb fra skadedyr. Omvendt udskiller planterne sukkerstoffer gennem rødderne, som organismerne i jorden kan udnytte som energikilde. Dette positive samspil mellem planter og organismer i jorden er en forudsætning for en sund plantevækst.

Resultatet af den nye forskning, som netop er publiceret i Nature Climate Change, viser, at græshopper og andre skadedyr, der gnaver af planternes blade, medfører at planterne udskiller større mængder sukker-forbindelser, hvilket betyder større aktivitet hos de underjordiske organismer. Desuden viser forskningen, at skadedyrene bliver stimuleret af ændringerne i atmosfærens indhold af CO2 og klimaforandringerne. Dette kan få vidtrækkende konsekvenser, da det samtidig kan forårsage, at jordens bundne kulstof-reserver frigøres hurtigere. Det betyder, at CO2-udskillelsen accelererer med øget drivhuseffekt til følge.

Klimaforandringer og jordbundsforhold

Forskerne fra Sektion for Terrestrisk Økologi på Biologisk Institut arbejder løbende med denne problematik i tæt samarbejde med forskere fra DTU og Aarhus Universitet under CLIMAITE-centret . CLIMAITE har med støtte fra Villum fonden opbygget en 'biologisk tidsmaskine'. Her udfører forskerne et enestående klimaeksperiment, hvor effekten af fremtidens klima på naturen og især samspillet mellem øget kuldioxid, temperatur og ændret nedbør undersøges.

Professor Søren Christensen fra Københavns Universitet, som har ledet studiet med græshopper siger:

- Den øgede aktivitet under jorden efter græshoppeangreb viser, at jordbundsorganismerne på godt og ondt får en større betydning i fremtidens klima.

Daglig leder af CLIMAITE-centret, centerleder Claus Beier fra DTU tilføjer:

- Vore undersøgelser antyder, at jordbundens kulstofreserver kan påvirkes af naturlige biologiske processer, så de nedbrydes hurtigere og dermed forstærker CO2-udledningen til skade for fremtidens klima.

Forskerne er desuden i fuld gang med at kortlægge diversitet og funktion af den kolossale mænge af forskellige organismer, der findes i jorden. En dybere forståelse af disse forhold er en forudsætning for at vurdere forskellige klimascenarier. Og lige nu peger alt altså i retning af en eskalering af drivhuseffekten, når skadedyr kan forårsage en øget udskillelse af de bundne kulstofreserver i jorden.

Kontakt

Professor Søren Christensen, tlf. 35 32 21 56 eller mobil 29 26 68 84