Universiteter slår to fluer med ét smæk – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2012.5 > Universiteter slår to ...

29. maj 2012

Universiteter slår to fluer med ét smæk

Erhverv

Nyt projekt skal skabe vækst i erhvervslivet og nedbringe ledigheden blandt akademikere. Virksomhedsdating og case-laboratorier skal reducere frafaldet og sænke ledigheden blandt studerende på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet med 15 procent. Det er en del af indsatsen 'Viden i udvikling', som universiteterne og Region Hovedstaden nu går sammen om for at udbygge samarbejdet med regionens virksomheder.

Studerende speed-dater med virksomheder ved alumneforeningen Kubulus' company-dating 1/3-12.

Studerende speed-dater virksomheder ved alumne-
foreningen Kubulus' company-dating 1/3-2012.

- Vi har et klart indtryk af, at akademikerledigheden blandt andet skyldes, at små og mellemstore virksomheder ved for lidt om, hvad en akademiker kan tilbyde dem. Det betyder, at vi går glip af et kæmpe økonomisk vækstpotentiale, vurderer Marianne Stendell, formand for Region Hovedstadens Udvalg for fremtidens uddannelse og forskning.

Universiteterne vil blandt andet tilbyde deres bachelorstuderende kurser i job- og projektsøgning, de vil etablere møder mellem virksomheder og studerende, og de vil afholde workshops, hvor de studerende kan danne sig et billede af deres kompetencer. Desuden vil kandidatstuderende få mulighed for at udarbejde deres projektopgaver i et samarbejde med regionens virksomheder.

Flere analyser viser, at virksomheder kan måle en markant produktivitetsgevinst ved at ansætte højtuddannede, og at udviklingspotentialet er særligt stort hos mindre virk-somheder.

Hård træning i værdiskabelse

Indsatsen på Københavns Universitet og på Danmarks Tekniske Universitet fokuserer på at træne de studerende i, hvordan de kan sætte deres viden i spil på arbejdsmarkedet og skabe værdi for virksomhederne. Et andet fokusområde er at forbedre særligt de mindre virksomheders adgang til viden på universiteterne gennem samarbejder med studerende og ansættelse af akademikere både under og efter studietiden.

- Projektet samler Københavns Universitets og DTU’s erfaringer med virksomhedssamarbejde, vidensudveksling og karrierevejledning i en fælles indsats. Vi vil række ud til virksomheder og studerende via en række konkrete indsatser som fx tidlig erhvervsintroduktion, der giver studerende klarere mål med deres uddannelsesforløb og mod på at opsøge studierelevant arbejde, siger vicedirektør Hanne Harmsen, Københavns Universitet.

- Projektet vil skabe nye rammer for samarbejdet mellem erhvervsliv og studerende. Rammer, der blandt andet fremmer en ny innovationskultur med fokus på idéudvikling og netværksdannelse, siger underdirektør Jakob Fritz Hansen, Danmarks Tekniske Uni-versitet.

Som en del af projektet skal der etableres flere partnerskaber mellem virksomheder og universiteter, der kan skabe forum for dialog og langsigtet samarbejde.


Kontakt

Marianne Stendell, formand for Region Hovedstadens udvalg for fremtidens ud-dannelse og forskning, tlf. 23 41 01 57

Signe Riis, projektleder for 'Viden i udvikling', Københavns Universitet, tlf. 29 63 09 47