29. juni 2012

Ny kemisk målemetode er banebrydende biologisk forskningsresultat

Proteingennembrud

En ny metode til at aflæse proteiners virkemåde kan få afgørende betydning i jagten på bæredygtig energi. Målemetoden, der er udviklet på Kemisk Institut på Københavns Universitet er optaget af den internationale organisation Faculty of 1000 på deres liste over de vigtigste forskningsresultater i 2012

.

For forskere i vedvarende energi har metalholdige proteiner karakter af en slags hellig gral. Når levende celler flytter energi, i form af elektroner, fra sted til sted, er det primært med metalloproteiner som ledning. Så den forsker, der kan forklare, hvordan mettalloproteinerne fungerer, kan måske udvikle energikilder såsom kunstig fotosyntese.

"-Med vores metode kan man nu hurtigere finde ud af hvordan et protein skal være skruet sammen for at kunne transportere elektroner og dermed energi.

Kemiker Jens Jørgen Led

Nu har kemikere fra Københavns Universitet udviklet en metode, der hurtigt kan analysere, hvordan et af de vigtige proteiner fungerer. Deres metode er netop blevet udpeget som et af årets vigtigste forskningsresultater.

Analyse af metalloproteiner vil gøre det lettere at fremstille strømledende molekyler

 

Målinger skæres ned fra år til timer

Jens Jørgen Led, der er emeritus på Kemisk Institut, har sammen med sin tidligere ph.d.-studerende D. Flemming Hansen udviklet en simpel kombination af målinger og beregninger. Tidligere kunne forskere kun analysere metalloproteinernes virkemåde, hvis de var indstillet på at afsætte et par år til opgaven. Blandt andet fordi man skulle bruge en hel vifte af forskellige utroligt tidkrævende metoder for at nå frem til et resultat. Med den nye metode kan løsningen af den samme opgave måles i timer.

Blandt årets vigtigste resultater

Holdets resultater blev i februar offentliggjort i det anerkendte tidsskrift 'Journal of the American Chemical Society', og det er i sig selv en påskønnelse af resultaternes værdi. Men for nylig blev artiklen så tilføjet til 'Faculty of the 1000'. De tusindes fakultet er et fællesskab af 10.000 højt estimerede forskere inden for biologi og medicin, der gransker nye forskningsartikler, og vurderer deres væsentlighed. Alene det at blive udvalgt til F1000’s online bibliotek betyder, at de mange forskere anser artiklen for at være blandt de allervigtigste i 2012.

Proteiner der er naturens egne ledninger

Metalloproteinerne er helt centrale for grønne planters fotosyntese, altså deres omdannelse af lys til sukker. I dyrs celler står de for respirationsprocesser, hvor ilt og sukker bliver omdannet til energi. Med metoden til at analysere proteinernes virkemåder, kan kemikere få gode idéer til selv at bygge molekyler med den slags interessante egenskaber, mener Jens Jørgen Led.

- Med vores metode kan man nu hurtigere finde ud af, hvordan et protein skal være skruet sammen for at kunne transportere elektroner og dermed energi. Det er en vigtig viden at have, hvis man vil bruge kemiens metoder til at bygge molekyler, der løser opgaven endnu bedre. For eksempel hvis man gerne vil omdanne sollys direkte til energiformer, vi kan bruge. For eksempel strøm, forklarer Led.

Simpel måling kombineret med kompleks beregning

Leds og Hansens metode udnytter en kombination af målemetoden Kernemagnetisk resonansspektroskopi, der er relativt enkel for kemikere at udføre, og så beregningsmetoden 'Natural Bond Orbitals', der stadig kun kan bruges af eksperter i biofysisk kemi. Men Led forudsiger allerede nu, at metoden kan forenkles betydeligt mere.

Arbejdet, der ligger forud for udgivelsen, er støttet af både Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet og Lundbeckfonden.

Find artiklen her

Kontakt

Kemiker Jens J. Led, tlf. 35 32 03 25