Priser til hjerneforsker og immunolog – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2012 > 2012.6 > Priser til hjerneforsk...

01. juni 2012

Priser til hjerneforsker og immunolog

Kirsten og Freddy Johansens Lægevidenskabelige pris

En af Danmarks største lægepriser går til to forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Hver prismodtager modtager 1,5 millioner kroner.

KFJ-fonden tildeler den 21. juni 2012 en præklinisk lægepris til professor dr.med. Ulrik Gether for forskning i hjernens signalsystemer og en klinisk lægepris til professor dr.med. Niels Borregaard for forskning i blodets immunforsvar.  Hver prismodtager modtager 1,5 millioner kroner, hvoraf 250.000 kroner er en personlig pris.

– Forskningen ved Københavns Universitet i molekylær neurofarmakologi og i hæmatologi og klinisk infektionsimmunologi står gennem de to prismodtagere stærkt i den internationale forskningsverden. Det er en stor glæde at professor Ulrik Gether og klinisk professor Niels Borregaard nu belønnes med den hæderfulde Kirsten og Freddy Johansens Lægevidenskabelige pris, siger dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ulla Wewer.

Hjernens komplicerede kommunikationssystemer

Professor dr. med. Ulrik Gether har siden medicinstudiet fokuseret på især molekylær neurofarmakologi, der handler om, hvordan medicin mod hjernesygdomme virker på molekylært og cellulært niveau. Allerede under studierne undersøgte han, hvordan hjernens signalstoffer bliver dannet, og hvordan de binder sig til deres receptorer.

Ulrik Gether interesserer sig blandt andet for de transportproteiner, der kontrollerer mængden af neuroaktive stoffer i hjernen. Transportproteinerne er vigtige mål for en lang række lægemidler – blandt andet midler til behandling af depression og vanedannede stoffer som kokain og amfetamin.Ulrik Gether

I 2001 blev Ulrik Gether udnævnt til professor i neurofarmakologi på Københavns Universitet. Ud over etablering af Laboratoriet for Molekylær Neurofarmakologi har han i årene 2004-2010 ledet Center for Pharmacogenomics og har fra 2010 været leder (sammen med Dimitrios Stamou) af Lundbeck Foundation Center for Biomembranes in Nanomedicine. Desuden leder han stjerneprogrammet i Biomolecular Scaffolding ved Københavns Universitet – og er desuden én af de fire ledende forskere i UNIK Centret i Syntesebiologi, der drives med en bevilling på 120 mio. kr. fra 2009 fra Ministeriet for Forskning og Innovation. Sideløbende – og sammen med tre amerikanske forskere –  deltager han i et stort forskningsprojekt om neurotransmitter-transportproteiner.

Ulrik Gether, der har holdt over 100 præsentationer i Europa, Asien og USA,  er tidligere belønnet med æresmedaljen i Dansk Selskab for Teoretisk og Anvendt Terapi og blev i 2002 valgt ind i det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

Blodets immunforsvar bliver afdækket

Professor dr. med. overlæge Niels Borregaard har siden lægestudiet ved Aarhus Universitet interesseret sig for blodets immunforsvar. Niels Borregaards nysgerrighed har været rettet mod nogle af blodets hvide blodlegemer – de såkaldte neutrofile granulocytter, som er kroppens primære fagocytterende celler. Det er de celler, der først når frem til et infektionssted og ’spiser’ (fagocytterer) de kropsfremmede organismer.Niels Borregaard

Niels Borregaards forskning har i videnskabelige kredse skabt stor forståelse for, hvordan kroppens immunforsvar angriber infektioner med ganske kraftige proteiner, uden at proteinerne samtidig beskadiger vævet.

Gennem sin lange forskningskarriere har Niels Borregaard gennem original metodeudvikling medvirket til bestemmelse af flere vigtige proteiner i granulocytterne, der har indflydelse på kroppens immunforsvar overfor bakterieinfektioner. Blandt disse er HCAP18, der fraspalter et stærkt bakteriedræbende peptid og NGAL, der hæmmer bakteriernes jernoptagelse fra kroppen og dermed hæmmer bakteriernes vækst.

I 1998 blev Niels Borregaard klinikchef ved Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet og klinisk professor i hæmatologi ved Københavns Universitet.

Gennem sin forskningskarriere er Niels Borregaard belønnet med flere priser, bl.a. Novo Nordisk Prisen i 1995 og Vilhelm Nielsens Hæderspris i 2005.

Læs meget mere om de to prismodtageres forskning her

Kontakt:

Ulrik Gether, telefon 28 75 75 48
Niels Borregaard, telefon 35 45 43 71