10. juli 2012

Grønne gerninger inspirerer internationalt

GRØN - GRØNNERE

Københavns Universitet har siden 2006 reduceret energiforbruget med 11,7 procent og CO2-emissionerne med 12,4 procent per medarbejder. Den grønne adfærd giver opmærksomhed fra universiteter verden over.

Plakat fra Københavns Universitets
interne energispare-kampagne

- Vi har netop offentliggjort universitetets grønne regnskab for 2011. Det viser blandt andet, at vi har reduceret energiforbruget med 11,7 procent per årsværk og nedbragt CO2-emissionerne med 12,4 procent sammenlignet med tallene for 2006, siger Tomas Refslund Poulsen, der er teamleder for projekt Grøn Campus på Københavns Universitet.

Københavns Universitets målrettede indsats for at nedbringe energiforbruget og CO2-emissionerne skaber opmærksomhed blandt universiteter fra nær og fjern:

- Vi får jævnligt henvendelser og besøg fra udenlandske universiteter som ønsker at lade sig inspirere af indsatsen. Senest har vi haft besøg af Universitetet i Oslo, Alto Universitetet fra Helsinki, Waseda University fra Tokyo, University of Oregon, og tidligere har flere grupper af franske universiteter været forbi og søge inspiration, understreger Tomas Refslund Poulsen.

Københavns Universitet indgår via den internationale IARU-alliance i et samarbejde om mere bæredygtige campusområder med ni internationale universiteter blandt andet Yale, Cambridge, Berkeley og Peking University.

Casper Overgaard, Maskinmester på KU's Campus Service City, står ved de nyisolerede varmerør på Center for Sundhed og Samfund.

Casper Overgaard, Maskinmester på KU's
Campus Service City, står ved de nyisolerede
varmerør på Center for Sundhed og Samfund.

Målet er 20 procent i 2013

Universitetets mål er at reducere både energiforbruget og CO2-emissionerne med 20 procent per årsværk i 2013, og den grønne indsats omfatter flere forskellige initiativer. Der er for eksempel store investeringer i tekniske projekter vedrørende lys, varmegenvinding, ventilation, energirigtige centrale serverfaciliteter. Der har været særligt fokus på universitetets mange laboratoriebygninger, der er voldsomt energikrævende. Herudover er der opnået væsentlige besparelser ved en række kampagner for at forbedre medarbejdernes energirigtige vaner og ved at styrke den daglige energistyring.

- Vi er overbeviste om, at vi nok skal nå målet om at have reduceret energiforbruget og CO2-emissionerne med 20 procent i 2013. Vi har flere tekniske energiprojekter undervejs og sætter yderligere fokus på energirigtige vaner, daglig energistyring og energieffektive grønne indkøb, understreger Tomas Refslund Poulsen.

De samlede besparelser ved energiindsatsen vil i 2013 svare til knap 40 millioner kroner årligt - penge der i stedet kan gå til uddannelse og forskning.

Det samlede grønne regnskab for 2011, kan ses på Grøn Campus' hjemmeside i både en kort og lang udgave.

Kontakt

Tomas Refslund Poulsen
Teamleder Grøn Campus

Mobil: 30 70 41 09

Kommunikationsmedarbejder Carl Hagman
Mobil: 21 62 34 31