25. juli 2012

Økonomien i dansk fiskeri tager et dyk

Dansk fiskeri

Efter et par økonomisk gode år for dansk fiskeri forventes der at ske en nedgang i 2012. Hvor bruttooverskuddet i 2010 og 2011 var over 900 millioner kroner, forventes overskuddet i 2012 at falde til godt 600 millioner. Faldet skyldes overvejende, at tobisfiskeriet reduceres betragteligt sammenlignet med 2011, samtidigt med at makrelfiskeriet heller ikke forventes at blive godt i 2012. Det fremgår af rapporten Fiskeriets Økonomi 2012, som netop er udgivet af Fødevareøkonomisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Danske fiskere ventes i 2012 at afsætte fisk til en samlet værdi af 2,7 milliarder kroner, hvilket er en reduktion på 16 % i forhold til 2011.Danske fiskere ventes i 2012 at afsætte fisk til en samlet værdi af 2,7 milliarder kroner, hvilket er en reduktion på 16 % i forhold til 2011. Årsagerne er dels en markant reduktion i fangstmængderne af tobis, brisling og makrel, dels en negativ prisudvikling for fisk i løbet af 2012. Således forventes der kun en højere pris på makrel og rejer, mens prisen på industrifisk forventes uændret i forhold til 2011. Priserne på torskefisk, fladfisk, sild og jomfruhummer forventes derimod at falde.

Fokus på udvikling i EU's fiskeripolitik

Rapporten indeholder et kapitel, som ser på fiskeripolitikken i et langsigtet perspektiv og har fokus på udviklingen i EU's fiskeripolitik, og hvorledes reguleringen af det danske fiskeri har udviklet sig.

I 2012 forventes der en højere pris på makrel og rejer, mens prisen på industrifisk forventes uændret i forhold til sidste år.- Det er afgørende ved udformningen af en fornuftig fiskeripolitik, at der tages udgangspunkt i, at fiskeressourcer er fornybare, men at der biologisk set kan overfiskes, og at der er en klar modsætning imellem, hvad der på kort sigt er en fordel for den enkelte fisker, og hvad der på lang sigt er samfundsøkonomisk fornuftigt, fremhæver professor Peder Andersen, som sammen med lektor Hans Frost har forfattet kapitlet.

Han mener, at der er et tydeligt behov for at anlægge et bredere økosystemperspektiv i de økonomiske overvejelser om den fremtidige fiskeriforvaltning, og at der både skal tages hensyn til, hvorledes havmiljøet påvirker fiskeriet, og hvorledes fiskeriet påvirker havmiljøet.

- Når EU's nye fælles fiskeripolitik bliver vedtaget i år, bliver der imidlertid alene tale om mindre justeringer i forhold til den tidligere fiskeripolitik med forbud mod udsmid af fisk som den eneste markante undtagelse, siger Peder Andersen.

Læs mere på Fødevareøkonomisk Institut.

Kontakt:

Lektor Jesper Levring Andersen
Telefon: 35 33 68 92
Mobil: 30 50 78 04

Professor Peder Andersen
Telefon: 35 33 22 75