7. august 2012

Klare tegn på snyd i Penkowas tidlige forskning

UREDELIGHED

Københavns Universitet har bedt et uafhængigt internationalt forskerpanel gennemgå Milena Penkowas forskning. Panelets rapport, som bliver fremlagt i dag, konkluderer, at der er grund til at tro, at den tidligere hjerneforsker har snydt med sin forskning i flere tilfælde end dem, der allerede er anmeldt til politiet og UVVU (Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed). Panelet har rejst mistanke om opdigtede dyreforsøg, manipulation med data, forfalskning af resultater og ikke udførte kontroleksperimenter i yderligere 15 af Penkowas videnskabelige artikler.

Det internationale forskningspanel har undersøgt i alt 79 videnskabelige artikler, hvor Milena Penkowa har været hoved- eller medforfatter. I 15 af disse artikler, der vedrører perioden fra 2000 til 2005, har panelet fundet klare tegn på uredelighed i forskningen.

- Det er vigtigt at kunne skelne mellem utilsigtede fejl og bevidste forfalskninger. Panelet af de internationale forskere er imidlertid ikke i tvivl om, at der er begrundet mistanke om bevidst videnskabeligt snyd i 15 af Penkowas artikler. Det er særligt artikler skrevet i hendes tidlige år som forsker, fastslår formand for panelet professor Hans Lassmann fra Medical University i Wien.

Læs også pressemeddelelsen: 'Rapport kan koste Penkowa doktorgrad og ph.d.'

For hver enkelt artikel har panelet bedt alle medforfattere til artiklerne om at udfylde et spørgeskema. 124 medforfattere fra hele verden har til sammen svaret på 472 spørgeskemaer. Spørgeskemaerne har sammen med laboratoriebesøg, panelets egne undersøgelser af materialer og efterprøvning af resultater samt interviews med Penkowa og en række nøglepersoner udgjort grundlaget for panelets arbejde og rapportens konklusioner.

- Den omfattende og grundige undersøgelse fra det internationale forskerpanel er helt central for universitetets opfølgning på de problemer, der desværre har vist sig at være omkring Penkowas videnskabelige arbejde. Nu har vi et samlet billede af, hvor Penkowa kan have snydt på vægten. Herefter er det UVVU, der må tage stilling til det egentlige spørgsmål om uredelighed, siger prorektor Thomas Bjørnholm, der er ansvarlig for rammerne omkring den internationale undersøgelse. Læs forskerpanelets rapport.

Kun problemer med Penkowas egen forskning

Rapporten tegner et blandet billede af Milena Penkowa som forsker. Produktionen af forskningsartikler har været omfattende, og i en stor del af forskningen, er der ikke grundlag for kritik. Så længe der var tale om analyser lavet for eller i samarbejde med andre forskere, beskrives Penkowa som en ambitiøs og flittig forsker med gode samarbejdsrelationer og orden i eksperimenterne. Panelet fandt heller ingen problemer i de af Penkowas artikler, hvor hendes studerende har bidraget til arbejdet.

- Problemerne koncentrerer sig omkring videnskabeligt arbejde, hvor forsøgene og tolkningen af data tilsyneladende hovedsageligt er udført af Penkowa selv. Og uredelighedsmistanken i vores undersøgelse findes alene tidligt i hendes forskerkarriere og kun i perioden 2000-2005, fortæller professor Hans Lassmann.

Penkowa blev ph.d. i december 1999 og fortsatte på baggrund af en bevilling fra Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd derefter i en tre et halvt årig såkaldt postdoc-stilling. Penkowa fik sin doktorgrad i marts 2006. Mistanken om Penkowas snyd koncentrerer sig omkring denne periode.


Kontakt

Vicedirektør Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation 
Mobil: 28 75 42 62