19. september 2012

Forskere fra Københavns Universitet får Carlsbergsfondets priser

FORSKNINGSPRISER

Carlsbergfondets Forskningspriser 2012 går til professor i molekylærbiologi Kristian Helin, BRIC og til professor i international politik Ole Wæver, Institut for Statskundskab. Hver forsker får 1 mio. kroner, hvoraf 3/4 er øremærket til yderligere forskning.

Carlsbergfondets forskningspriser blev uddelt den 19. september.

Carlsbergfondets forskningspriser blev uddelt
onsdag den 19. september.

- De to forskningspriser er givet med en betydelig frihed til anvendelsen. Begge prismodtagere er kendte og anerkendte forskere på førende internationalt niveau, og fondet giver de to priser i fuld tillid til, at de vil føre til nye epokegørende videnskabelige gennembrud, siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher og fortsætter:

- Det er forskning, som de to prismodtagere repræsenterer, der bliver afgørende for Danmarks vækst i fremtiden.

Gennembrud i kræftbehandling

Professor Kristian Helin får prisen for sin banebrydende grundvidenskabelige forskning, der har givet en betydelig forståelse af de mekanismer, der styrer cellers deling og udvikling.

Professor Kristian Helin er ansvarlig for opbygningen af BRIC (Biotech Research & Innovation Centre)

Professor Kristian Helin er ansvarlig for
opbygningen af BRIC (Biotech Research &
Innovation Centre) på Københavns Universitet

- Fokus for min forskning er såkaldte epigenetiske mekanismer, som kan styre aktiviteten af vores gener ved så at sige at slukke og tænde for generne. Calsbergfondets pris er en stor anerkendelse af mit arbejde og af grundvidenskabelig forskning generelt, siger Kristian Helin.

Kristian Helins forskningsresultater bidrager med en forståelse af, hvad der går galt i cellerne, når kræft opstår. Det kan føre til gennembrud i kræftbehandlingen med ny revolutionerende medicin til behandling af kræftpatienter. Sideløbende med sin forskning har Kristian Helin været ansvarlig for opbygningen af BRIC (Biotech Research & Innovation Centre), hvor Helin blev ansat som direktør i 2003. BRIC er i dag et internationalt forskningscenter med 250 ansatte.

Konflikt og nye spilleregler

Professor, ph.d. Ole Wæver får prisen for sit mangeårige arbejde i Danmark og internationalt med teorier om international politik, sikkerhedsteori, religiøse konflikter og klimastorpolitik.

Professor Ole Wæver har opfundet begrebet om sikkerhedsliggørelse.

Professor Ole Wæver har opfundet begrebet
om sikkerhedsliggørelse.

- Emner som krig og fred, klimakaos og religionskonflikter savner ikke opmærksomhed. Men netop fordi de i dobbelt forstand er 'hotte' - både i sig selv og som forskningsemner - er der stor risiko for, at forskningen degenererer til dagsaktuelle kommentarer. Inden for det, der internationalt går under navnet 'Københavnerskolen', har vi grundvidenskabeligt udviklet nogle teoretiske redskaber til at forstå de processer, hvor emner vinkles på en særligt sikkerhedspolitisk måde - som eksistentielle trusler, der tillader brug af alle nødvendige midler. Forståelsen, vi opnår, kan bidrage afgørende til nedtrapning af internationale konflikter – og til samfundets evne til effektivt at håndtere store udfordringer som klima og energi, siger Ole Wæver.

For 25 år siden opfandt Ole Wæver begrebet om sikkerhedsliggørelse (securitization). Dermed blev et helt forskningsfelt vendt på hovedet, og det skabte en ny forskningsdagsorden. Forskningen begyndte at undersøge, hvad der skete, når emner som identitet, klima og religion blev håndteret som sikkerhedstrusler.

Kontakt

Professor Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondets bestyrelse
Telefon: 33 43 53 63
Mobil: 23 38 22 04

Professor Kristian Helin
Telefon 28 75 56 68
Mobil: 25 85 47 42

Emner