11. januar 2013

Ung eliteforsker går i nærkontakt med udsatte unge

SAPERE AUDE-BEVILLINGER

Sytten unge forskere fra Københavns Universitet får nu en eftertragtet Sapere Aude-bevilling fra Det Frie Forskningsråd. En af dem er 35-årige sociolog Tea Torbenfeldt Bengtsson, der bruger fundingen på at undersøge, hvilken betydning kriminalitet, misbrug og selvskade har for anbragte unge – set med de unges egne øjne.

Tea Torbenfeldt Bengtssons forskningsprojekt skal give viden om, hvordan unge kriminelle tænker.

Tea Torbenfeldt Bengtssons forskningsprojekt skal give viden om, hvordan unge kriminelle tænker.

- En stor del af danske unge, der er anbragt uden for hjemmet, er involveret i kriminalitet, misbrug eller selvdestruktive handlinger. I mit projekt undersøger jeg, hvordan de unge selv forstår deres egne risikofyldte handlinger, og hvordan de skaber mening med det, de gør. Projektet kan bidrage til at give en større forståelse af, hvordan de unge tænker, og jeg håber, at de unges eget perspektiv og egne oplevelser med tiden kan bruges aktivt til at hjælpe de unge, siger Tea Torbenfeldt Bengtsson, adjunkt på Københavns Universitet.

Tea Torbenfeldt Bengtsson modtager knap 1 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program 'DFF-Ung Eliteforsker' til aktiviteter i hendes projekt 'UngeLiv – et forskningsprojekt om betydningen af risikofyldte handlinger for anbragte unges overgang til voksenlivet'. 

- Bevillingen giver mig mulighed for at komme tættere på de unge. Jeg vil blandt andet lade de unge lave videodagbøger, som styrker mulighederne for at få de unges eget perspektiv frem, siger Tea Torbenfeldt Bengtsson, der har stor erfaring med at forske i udsatte unges liv og bl.a. har skrevet ph.d.-afhandling om unge anbragt på sikrede institutioner. Hun har desuden været ansat ti år på Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) med en afstikker til Københavns Kommune som sagsbehandler for udsatte unge. Projektet 'UngeLiv' bygger på data fra 'Forløbsundersøgelse af anbragte børn' fra SFI og løber de næste to år fra de unge er 17 til 19 år.

17 bevillingsmodtagere fra Københavns Universitet

Der bliver i alt uddelt 40 bevillinger af forskellig størrelse fra Sapere Aude-programmet. Udover Tea Torbenfeldt Bengtsson modtager disse 16 forskere fra Københavns Universitet bevillinger:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kristine Højgaard Allin
Petra Beli
Jakob Brandt Borup Haaber
Henrik Nyhus Kløverpris 
Katrine Schjoldager
Alex Rojas Bie Thomsen 
Andrew Richard Williams

Det Humanistiske Fakultet
Kristoffer Damgaard
Anders Engberg-Pedersen
Johan Peter Gersel
Guus Jan Kroonen
Karen Asta Arnfred Vallgårda
Kristin Veel

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Jes Frellsen
Morten Rasmussen
Karina Krarup Sand

Kontakt

Adjunkt, ph.d. Tea Torbenfeldt Bengtsson
Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 27 85 62 77

Kommunikationsmedarbejder
Nina Henriette Pedersen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 26 84 20 17