20. november 2013

Nordiske råvarer styrker sundheden

Nordisk mad

Ny Nordisk Hverdagsmad fører til vægttab, sænker blodtrykket og mindsker risikoen for udvikling af diabetes. Det viser resultater fra Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet, der som de første bekræfter sundhedseffekten af en nordisk baseret madkultur.

Forskere fra Forskningscenter OPUS har gennem et halvt år forsynet 181 overvægtige deltagere i OPUS Butiksprojektet med enten Gennemsnitlig dansk mad eller Ny Nordisk Hverdagsmad – en madtype, der er kendetegnet ved, at den bl.a. indeholder flere lokalproducerede, sæsonprægede råvarer - såsom kål, bær, rodfrugter og urter, mere fuldkorn, flere fisk og skaldyr og mindre, men bedre kød. 

kålStudiet viser, at deltagerne, der spiste Ny Nordisk Hverdagsmad, gennemsnitligt tabte sig 4,7 kg, hvorimod gruppen, der spiste Gennemsnitlig dansk mad, til sammenligning tabte sig 1,5 kg i gennemsnit.

Resultaterne præsenteres kl. 14.00 i dag (d. 20. november 2013, red.) på en konference på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (se også faktaboks).

Vægttab mindsker risiko for livsstilssygdomme

Vægttab var ikke noget mål i sig selv for studiet, men alligevel er det særdeles positivt, at deltagerne tabte sig:

 - Vægttab har positiv indvirkning på alle øvrige livsstilssygdomme og er første skridt i behandlingen af dem. Selv mindre vægttab medfører forbedringer i eksempelvis blodtrykket og andre risiko-faktorer for at udvikle eksempelvis hjertekar-sygdomme, siger ph.d.-studerende Sanne Kellebjerg Poulsen, der forsker i Ny Nordisk Hverdagsmads betydning for sundheden på voksne ved Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet.

Ny Nordisk Hverdagsmad på niveau med blodtrykssænkende medicin

Studiet registrerede også et fald i blodtrykket efter seks måneder. Sammenlignet med deltagerne, der spiste Gennemsnitlig dansk mad, var det systoliske blodtryk 5,3 mm Hg (millimeter kviksølv – standard målenhed for blodtryk) lavere hos de deltagere, der spiste Ny Nordisk Hverdagsmad - og selv ved at tage højde for vægttabet, der i sig selv kan sænke blodtrykket, var der et væsentligt fald i systolisk blodtryk. Tilsvarende var det diastoliske blodtryk 3,2 mm Hg lavere hos de nordisk spisende deltagere.

Røde æblerSænkning af blodtrykket har stor betydning for udviklingen af hjertekarsygdomme fortæller Sanne Kellebjerg Poulsen:

 - Faldet svarer cirka til, hvad man kan opnå med et blodtrykssænkende middel. Og selv et mindre fald på fx 2 mm Hg har vist sig at have betydning for risikoen for hjertekarsygdom. Faldet på 5,3 mm Hg i systolisk blodtryk er i samme størrelsesorden, som hvis man tog blodtrykssænkende medicin.

Øvrige sundhedsmæssige effekter

Ny Nordisk Hverdagsmad-gruppen havde desuden et fald i kolesterol, fedt i blodet (triglycerid) samt blodsukker. Blandt en gruppe på 19 personer, der i starten af projektet havde forstadier til diabetes (også kaldet præ-diabetes), blev der registreret en klar sænkning af risikoen for type 2-diabetes blandt Ny Nordisk Hverdagsmad-gruppen.

Lektor Thomas Meinert Larsen, der er leder af Butiksprojektet, er meget begejstret over de klare resultater:

- Resultaterne er yderst positive, og bedre end vi forventede. Vores forsøgsdeltagere angav, at de godt kunne lide maden, og selv når man tager i betragtning, at Ny Nordisk Hverdagsmad jo følger kostrådene, og at vi derfor jo i forvejen havde en formodning om, at maden var sund, så er effekten af maden rigtig god”, siger Thomas Meinert Larsen. Han fortsætter: - Det, som vi mangler nu er, at kunne sige præcist hvilke komponenter i Ny Nordisk Hverdagsmad, der kan forklare resultaterne. Det er vi gået i gang med at undersøge videre på.

Forskningscenter OPUS, der ledes af professor, dr. med. Arne Astrup, afsluttes i juni 2014, men der arbejdes pt. på at fortsætte centeret i et tæt samarbejde med udvalgte kommuner. Intentionen med dette samarbejde vil være at udvikle og forankre forskningsbaserede projekter, der kan understøtte kommunernes forebyggelsesindsats. Arne Astrup ser et stort potentiale for dette på baggrund af resultaterne fra Butiksprojektet:

-   Resultaterne fra Butiksprojektet giver belæg for at tro på, at en nordisk baseret madkultur også kan bidrage til at styrke sundheden. Derfor håber vi på, at vi kan fortsætte arbejdet ved at udvikle flere forskningsprojekter med fokus på nordisk madkultur, siger Arne Astrup.

Læs referatet af den videnskabelige artikel her.

Igennem det næste halve år vil der blive publiceret en stor mængde nyheder og resultater fra Forskningscenter OPUS. Listen over videnskabelige artikler vil løbende blive udbygget og kan findes her: https://nexs.ku.dk/forskning/fedmeforskning/projekter/opus/

Kontakt

Ph.d.-studerende Sanne Kellebjerg Poulsen, mobil: 51489380
Lektor Thomas Meinert Larsen, mobil: 22717058
Professor, dr. med. Arne Astrup, mobil: 2143 3302

Om OPUS:
Kommunikationsansvarlig Kristian Levring Madsen, mobil: 40481684