20. december 2013

Troels Østergaard Sørensen fortsætter som samfundsvidenskabelig dekan

Dekanansættelse

Rektor Ralf Hemmingsen følger anbefalingen fra et enstemmigt ansættelsesudvalg og ansætter Troels Østergaard Sørensen som dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Troels Østergaard Sørensen har været dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet siden 2006 og genansættes for endnu fem år.

- Troels Østergaard Sørensen er en erfaren leder med godt kendskab til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets og universitetets styrker, udfordringer og potentialer. Jeg ser frem til det fortsatte gode samarbejde, som i de nærmeste år blandt andet vil have fokus på fakultetets omverdensrelationer, både til offentlige og private virksomheder, samt en yderligere fremtidssikring af uddannelsernes kvalitet og studiemiljøet. Endelig står fakultetet i 2014 over for et væsentligt generationsskifte, hvor Troels Østergaard Sørensen som leder af denne proces vil have en afgørende rolle i at fremtidssikre fakultetet, siger Ralf Hemmingsen, og hentyder blandt andet til, at tre ud af fem institutlederstillinger udløber i 2014.

Internationalt fakultet med en tydelig retning

Troels Østergaard Sørensen blev uddannet på Københavns Universitet som cand. polit. i 1979 og ph.d. (licentiat) i økonomi i 1983. Som ”Clare Hall-Carlsberg Visiting Fellow” tog han sin postdoc på University of Cambridge og blev efterfølgende adjunkt og lektor på Økonomisk Institut, hvor han senere tog over som institutleder fra 1993 frem til 2006. Senest har Troels Østergaard Sørensen deltaget i det prestigefulde ledelseskursus ”Columbia Executive Program” på Columbia University, New York, i november 2013.

- Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet på fakultetet. Jeg vil sætte og kommunikere en tydelig retning for fakultetet og sikre, at beslutninger implementeres effektivt med fokus på inddragelse af medarbejdere og studerende for at styrke kerneområderne uddannelse og forskning, siger Troels Østergaard Sørensen, og tilføjer:

- På fakultetet er vi gennem de sidste mange år blevet langt mere internationalt orienteret, og vi har styrket relevante tværgående aktiviteter enormt. Det er vigtigt at fortsætte de positive trends, så alle faglige miljøer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan præstere på et højt internationalt niveau.

Succesfulde tværgående projekter

I Troels Østergaard Sørensens seneste periode som dekan har der været flere eksempler på succesfulde tværgående projekter. Blandt andet er Center for Health Economics and Politics blevet etablereret i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og de nye uddannelser i ”Global Development” og ”Security Risk Management” involverer flere fakulteter og institutter på tværs af universitetet.

Derudover er det tværdisciplinære forskningscenter ”Social Fabric” en direkte udløber af dekanatets netværksgruppe for yngre forskere, og en del af Københavns Universitets stjerneprogrammer.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62

Emner