21. februar 2013

Københavns Universitet partner i platform for online undervisning

ONLINE KURSER

Københavns Universitet bliver nu officielt partner i verdens vigtigste internetplatform for gratis online kurser, Coursera. Det sker med kurser om alt fra Kierkegaard til global sundhed, og projektet kan revolutionere den måde, vi underviser og bliver undervist på.

Onlinekurserne vil komme til at supplere de tykke lærebøger for nogle af de studerende på Københavns Universitet.

At give alle adgang til uddannelse i verdensklasse uden, at det koster en rød reje. Det er i korte træk visionen hos internetplatformen Coursera, der leverer gratis online undervisning til dem, der af økonomiske eller geografiske grunde er forhindrede i at blive uddannet på verdens bedste universiteter.

Prestigefyldte universiteter som Stanford og Princeton var med til at starte Coursera, og nu er Københavns Universitet, og også Danmarks Tekniske Universitet, kommet med i partnerskabet. Projektet, der opstod for under et år siden, er allerede vokset til verdens vigtigste platform for gratis online universitetskurser. Coursera består i dag af en lang række universiteter, der sammen udbyder flere hundrede kurser. Over to millioner studerende verden over har allerede tilmeldt sig mindst et kursus.

- Coursera er en revolutionerende demokratisering af adgangen til viden, som falder fint i tråd med Københavns Universitets tradition for, at forskning og undervisning skal komme omverdenen til gode. Vi agerer allerede i en globaliseret verden af forskning og uddannelse, og med Coursera vil universitetets interaktion med verden blive betydeligt styrket, siger Ralf Hemmingsen, rektor ved Københavns Universitet.

Revolutionerende adgang til viden

Den nye teknologi, der gør Coursera mulig, vil betyde, at tusindvis af studerende kan følge samme kursus. Små videobidder med undervisere, forskere og eksperter afbrudt af små øvelser og tests og adgang til avancerede systemer, der gør det muligt for de studerende at evaluere hinandens opgaver, bliver alt sammen en del af kurserne. Der er altså ikke blot tale om tidligere tiders transmitterede forelæsninger.

For studerende på Københavns Universitet vil denne type online kurser aldrig komme til at erstatte den fysiske undervisning. De vil derimod kunne supplere de tykke lærebøger, og dermed gøre den del af læringsprocessen til en social og langt mere spændende og interaktiv proces.

Fra Kirkegaard til Ny Nordisk Hverdagsmad

Københavns Universitet kommer til at udbyde otte online kurser gennem Coursera. Kurserne bliver lanceret inden for de næste halvandet år, og kommer fra forskellige hjørner af Københavns Universitet. Fælles for dem er, at de udspringer af forskningsmiljøer med en stærk international profil. I løbet af 2013 vil man for eksempel kunne følge kurser om forfatningskampe i den muslimske verden, Kierkegaards filosofi, globale sundhedsudfordringer og Ny Nordisk Hverdagsmad.

For Professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Flemming Konradsen, der er med til at lave det nye kursus om global sundhed, giver Coursera nogle fordele, som ellers er svære at opnå:

- Når man underviser i global sundhed er det en stor gevinst for både studerende og undervisere, hvis der er mange forskellige nationaliteter til stede i undervisningssituationen. Muligheden for at tusindvis af studerende fra både nord og syd med en fælles interesse kan dele erfaringer og meninger gør Coursera platformen oplagt til undervisning i Global Sundhed, siger han.

I 2014 vil yderlige fire kurser om universets og livets oprindelse, skandinavisk film og tv, måling af årsagssammenhænge i socialvidenskaberne og et kursus om den nyeste diabetesforskning, blive føjet til listen over online kurser fra Københavns Universitet.

Kontakt

Professor Flemming Konradsen
Telefon: 60 10 16 61

Kommunikationsmedarbejder Lasse Jensen
Telefon: 21 84 74 91