1. marts 2013

Eksperter skal undersøge Grønlands råstoffer

SAMARBEJDE

Et grønlandsk-dansk universitetsudvalg skal klarlægge, hvordan Grønlands geologiske ressourcer kan udnyttes bedst og til gavn for udviklingen af det grønlandske samfund og for samspillet mellem Grønland og Danmark.

Ni eksperter skal undersøge potentialet i Grønlands undergrund. Foto: John Rasmussen/Scanpix

Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) og Københavns Universitet nedsætter nu et universitetsudvalg, der skal undersøge, hvad der kan gøres for at sikre en samfundsgavnlig udvinding af Grønlands råstoffer. Det sker med opbakning fra formanden for Grønlands Selvstyre Kuupik Kleist, og den danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt.
 
Det nye udvalg skal blandt andet se på hvilke muligheder, der er i Grønland for at udvinde råstoffer, og hvordan ressourcerne kan skabe værdi i Grønland i form af blandt andet vækst og beskæftigelse. Udvalget skal også analysere, hvordan minedrift, olieudvinding og storskalaprojekter kan gøres så bæredygtigt som muligt med respekt for miljøet og de mennesker, der lever og bor i Grønland.

- Grønland og Danmark har historisk set tætte relationer, og Københavns Universitet har i mere end 100 år haft forskere i Grønland på for eksempel Arktisk Station og beskæftiget sig med klimaforskning på indlandsisen og uddannelse i eskimologi. Et fælles udvalg kan skabe den viden, der er nødvendig for, at de grønlandske naturressourcer på en bæredygtig måde gør størst mulig gavn for fremtidige generationer, fastslår rektor for Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen.

Genoptaget engagement

Allerede i 1878 førte interessen for Grønlands mineralske råstoffer til oprettelsen af en kommission, der skulle varetage geologiske og geografiske undersøgelser i Grønland. Den udviklede sig senere til at omfatte meget mere og blev et forum, hvor danske forskere og grønlandske eksperter brugte hinanden til forskning inden for alt fra naturfænomener til arktisk sprog, antropologi og kulturhistorie.
 
I årene efter at hjemmestyret blev indført i 1979, har Danmark imidlertid været mere tilbageholdende i sit engagement i Grønland. Men den nye storskalalov fra Grønlands Landsting, der muliggør, at udenlandske selskaber kan arbejde i Grønland, har for alvor understreget vigtigheden af en opdateret og tværfaglig indsigt i området.

- Der er mange interesser på spil, når det kommer til udvindingen af de grønlandske råstoffer. Kun ved at samarbejde på tværs af universiteter og kulturer kan vi få en tilstrækkelig indsigt, siger rektor for Ilisimatusarfik, Tine Pars.

Formand for udvalget bliver professor Minik Rosing fra Københavns Universitet, som også er tilknyttet Ilisimatusarfik. Som geolog har han blandt andet fundet de ældste stenaflejringer af liv på Jorden nordøst for Nuuk, hvilket har vakt stor international opmærksomhed.

"Der er mange interesser på spil, når det kommer til udvindingen af de grønlandske råstoffer. Kun ved at samarbejde på tværs af universiteter og kulturer, kan vi få en tilstrækkelig indsigt

Tine Pars, rektor for Ilisimatusarfik

Udvalget består derudover af ni medlemmer, som er udpeget af de to universiteters rektorer. De har særlig ekspertise inden for relevante fagfelter.

Udover undersøgelsen af Grønlands ressourcemæssige potentiale skal udvalget fremsætte forslag til konkrete skridt, der kan tages af grønlandske og danske interessenter. Heriblandt tiltag, der kan styrke det grønlandske samfunds mulighed for at få direkte gavn af investeringer i udvindingen af Grønlands geologiske ressourcer.

Udvalget skal fremlægge sine forslag senest ved udgangen af 2013 i en form som er egnet som grundlag for offentlig debat. Det sekretariatsbetjenes af Ilisimatursarfik og Københavns Universitet i fællesskab.

Kontakt

Formand for udvalget
Minik Rosing
Professor i geologi, Statens Naturhistoriske Museum
Mobil: 51 50 60 68

Sekretariatsansvarlig, KU
Rebekka Knudsen
Rektorsekretariatet
Mobil: 30 50 51 13