13. marts 2013

Fritidsdykkere gavner havforskningen

Havmiljø

Mange frivillige SCUBA-dykkere indsamler hvert år data om havets dyr og planter. Nu viser forskning fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, at fritidsdykkerne ikke behøver at bruge traditionelle, videnskabelige metoder for at yde et værdifuldt bidrag til forskningen. En enklere og udbredt metode blandt dykkerne giver lige så gode resultater. Det baner vej for, at flere forskere og forvaltere vil gøre brug af de tusindvis af eksisterende data om havmiljøet, som er indsamlet af frivillige.

Almindelig dragefisk. Fotokreditering: Jim Catlin. Download gratis pressebillede.

Data indsamlet af frivillige udgør ofte et dilemma for forskere. På trods af at frivillige er i stand til at indsamle store mængder information om dyr og planter, foregår det oftest med metoder, som gør data svære at sammenligne og bruge.

- Vores forskning viser, at den udbredte ’roving diver technique’, der bliver benyttet af frivillige til at undersøge livet i havet, godt kan konkurrere med mere stringente metoder. Den frivillige metode har været brugt i mere end 160.000 akvatiske undersøgelser over hele verden, og det har produceret en enorm mængde data. Vi kan nu se, at hvis de behandles med avanceret statistik, kan disse data give  resultater af høj kvalitet, og det kan hjælpe forskere med at overvinde deres betænkeligheder ved den, siger forsker Ben Holt fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns Universitet.

Flere arter opdaget med de frivilliges metode

Når forskere indsamler data, bruger de traditionelt metoder, der muliggør præcise gentagelser og sikrer mindst mulig variation, uanset hvem der udfører dem.
Der slækkes dog ofte på de strenge krav, når frivillige involveres, for at fastholde deres interesse og motivation. 

Foto: Jan Lupton.

 Holacanthus ciliaaris, Fotokreditering: Jan Lupton. Download gratis pressebillede.

-  At tillade fleksible metoder for frivillige har stor betydning for den langsigtede succes af såkaldte ’citizen science’ programmer. Amatørentusiaster mangler typisk ressourcerne eller uddannelsen til at anvende professionelle metoder. Vores undersøgelse viser, at med den rette statistiske behandling af data, kan der opnås resultater af høj kvalitet, selvom de frivillige anvender en forholdsvis simpel metode til indsamling af data, siger Ben Holt.

Ben Holt og hans kolleger, herunder professor Carsten Rahbek fra CMEC, har sammenlignet ’roving diver technique’ – en hyppig anvendt metode for frivillige, hvor dykkere svømmer frit rundt i et område og aktivt søger efter og registrerer flest mulige fiskearter, med en standardiseret metode, hvor dykkerne registrerer fisk langs forudbestemte ruter, såkaldte transekter. Undersøgelsen fandt sted i det Caribiske Hav.

Frivillige registrerede 106 forskellige arter af fisk, når de anvendte den traditionelle videnskabelige metode, men fandt 137 forskellige arter i de samme farvande ved hjælp af ’rover diving technique’.

Verdens have er stort set uudforsket

På grund af logistiske begrænsninger er store dele af verdens hav- og vandområder sjældent eller aldrig overvåget af professionelle forskere. Ben Holt forklarer:

Foto: Jan Lupton.

Sortrygget hestemakrel. Fotokreditering: Jan Lupton. Download gratis pressebillede.

- Meget få, hvis overhovedet nogen, videnskabelige grupper har kapacitet til at indsamle data i samme omfang som frivillige grupper, så vores resultater, der viser at begge metoder giver sammenlignelige resultater er meget opmuntrende. Verden er fortsat stort set uudforsket biologisk og samtidig stærkt påvirket af miljøændringer. Vi er nødt til at bruge alle de ressourcer, vi har til rådighed, hvis vi vil følge med i forandringerne.

Efter de første positive resultater vil forskerne nu tage fat på næste uafklarede spørgsmål omkring brug af frivillige.

-Vores forskning har ikke taget højde for kompetencerne hos de individuelle dykkere, og det er relevant i biologiske undersøgelser med mange deltagere. Det vil vi nu se nærmere på, så vi i fremtiden kan få endnu større gavn af de mange frivillige entusiaster og deres værdifulde indsamling af data på tværs af økosystemer, slutter forsker Ben Holt.


Mere information

Resultaterne er publiceret i den videnskabelige journal Methods in Ecology and Evolution.

Kontakt

Forsker Ben Holt, mobil: +447866862865.

Professor Carsten Rahbek, tlf: 35321030.

Kommunikationsmedarbejder Elisabeth Wulffeld, mobil: 28 55 01 97.