4. april 2013

Nyt center skal forske i samspillet mellem Kina og Europa

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Forskere fra Københavns Universitet og Fudan Universitet i Kina skal arbejde sammen i et nyt center, der åbner 16. april på Københavns Universitet. Centeret er det første af sin slags i Europa, der har fokus på forskning i samspillet mellem Kina og Europa. Det styrker Fudan Universitetets position i Europa og Danmarks relationer til Kina, som er en vigtig samarbejdspartner i vidensmiljøer og for dansk erhversliv.

Ingen er længere i tvivl om Kinas globale betydning. Med Fudan-Europe Center for Modern and Comparative China Studies på Københavns Universitet får danske og europæiske forskere nu en ny platform til at udvikle en dybere forståelse af kinesisk kultur og samfund. Samtidig får forskerne mulighed for at følge den hastige udvikling i Kina på tæt hold.

- På Københavns Universitet har vi gennem flere år satset strategisk på forskning om Asien. Det nye center vil styrke universitetets forskning betydeligt og samtidig give os en fremtrædende placering i Europa inden for dette omfattende og meget vigtige felt. Dansk forskning er godt med i Kina, men Kina ekspanderer, og vi skal følge med og udvikle nye initiativer også på det samfundsvidenskabelige og humanistiske område, siger rektor Ralf Hemmingsen, Københavns Universitet.

Forskning går begge veje

De kinesiske forskere og studerende får et nyt vindue til europæisk kultur og samspillet mellem de to dele af verden.

- Det har været en stor ære at arbejde med Københavns Universitet og etablere det første Fudan-Europe Center for Modern and Comparative China Studies i Europa. Vi håber, at centeret vil fungere som en bro, såvel som en platform, for udveksling af synspunkter mellem europæiske og kinesiske forskere. Vi forventer også, at centeret vil fremme en gensidig forståelse, hvilket jeg mener, er af stor betydning for en mere harmonisk verden, siger Yang Yuliang, rektor for Fudan Universitet.

Centret vil styrke samarbejdet på tværs af Europa og Kina med studier i blandt andet politik og økonomi og bliver placeret på Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS). Fudan Universitet har udpeget professor Liu Chunrong til vicedirektør og direktør for NIAS, Geir Helgesen, bliver centrets danske direktør.

Ifølge Geir Helgesen, er grundstenen i centret netop idéen om forskning, der går begge veje og en vigtig del af aftalen er, at centret skal fremme projekter, der sammenholder udviklingen i Kina og Europa. Hovedvægten i samarbejdet ligger i første omgang inden for samfundsvidenskaberne med en krog i Kina-studierne på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet.

Kina kigger på Nordens velfærdsmodeller

Forskerne på NIAS har igennem de senere år oplevet en stigende interesse for ’den nordiske model’ i Kina og Østasien. Ifølge Geir Helgesen, har den aktuelle krise i vores del af verden betydet, at hele Asien har flyttet fokus fra USA og nogle af de store europæiske lande til Norden, hvor en mere balanceret samfundsmodel med konstruktive relationer mellem offentlige og private interesser dominerer.

- Kina har i lang tid studeret vores kollektive velfærdssystemer i Norden, men nu ser Kina mere bredt på de klassiske nordiske samfundsinstitutioner, og ikke mindst den politiske kultur, der ligger bag og driver værket, siger Geir Helgesen.

Central position for Danmark

Rektorerne fra Fudan Universitet og Københavns Universitet underskriver aftalen mellem de to universiteter i Shanghai midt i april. Danmarks ambassadør og repræsentanter fra det danske innovationscenter i Shanghai deltager i begivenheden.

Det nye center i København skydes i gang med en konference om Kinas aktuelle politiske og økonomiske udfordringer den 15. april og åbning af centeret den 16. april. En kinesisk delegation anført af rektor for Fudan University, Kinas ambassadør i Danmark, uddannelsesminister Morten Østergaard og repræsentanter fra Københavns Universitet deltager i åbningsceremonien.

- Jeg er glad for, at vores forskningssamarbejde med Kina bliver styrket via det nye center. Kina er en meget vigtig vækstnation og en vigtig samarbejdspartner for Danmark. Vores viden om Kina og den kinesiske kultur har både betydning for de danske videns- og læringsmiljøer og for det danske erhvervsliv og eksport. Derfor er det rigtig godt, at vores forskere og studerende får mulighed for at følge udviklingen i Kina tæt, ligesom det er positivt, at de i Kina får en bedre forståelse for den europæiske kultur, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Kontakt

Direktør, ph.d. Geir Helgesen
Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
Mobil: 23 24 06 09

Kommunikationsmedarbejder
Nina Henriette Pedersen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 26 84 20 17