16. februar 2014

Nyopdagede blodceller bekæmper sygdom i hjernen

hjernesygdom

Hyperaktivitet i vores immunsystem kan lede til varige betændelsestilstande i kroppen kaldet kronisk inflammation som kan medføre alvorlig sygdom. Multipel sklerose er en ødelæggende sygdom forårsaget af hyperaktive immunceller kaldet T-celler, som inducerer kronisk inflammation og nedbrydning af hjernen. Forskere ved BRIC, Københavns Universitet har identificeret en ny type blodceller hos patienter med multipel sklerose, som kan bekæmpe sådanne hyperaktive T-celler. Ved at stimulere de nyopdagede blodceller kunne forskerne hæmme inflammation og multipel sklerose i en biologisk model. Resultaterne er publiceret i tidsskriftet Nature Medicine.

Molekyle aktiverer anti-inflammatoriske blodceller

De nyopdagede blodceller tilhører en gruppe af vores hvide blodceller kaldet lymfocytter. Cellerne viste sig at indeholde et særligt molekyle, som forskerne fandt, var afgørende for deres udvikling og deres anti-inflammatoriske funktion.

-Vi vidste, at nogle uidentificerede blodceller kunne hæmme multipel sklerose i mus og via genanalyse, fandt vi ud af, at cellerne tilhører en undergruppe af vores lymfocytter, som har aktiveret genet FoxA1. Helt afgørende fandt vi ud af, at vi via FoxA1 kan omdanne almindelige lymfocytter til at blive anti-inflammatoriske og hæmme sklerose i vores biologiske model, forklarer lektor Yawei Liu, som har stået i spidsen for de eksperimentelle studier.

Vævssnit fra en ubehandlet sygdomsramt hjerne og en hjerne behandlet med FoxA1 fra forskernes biologiske model. Foto: Yawei Liu

Aktivering af egne blodceller bekæmper sygdom

Antallet af patienter med multipel sklerose er steget med 10 procent i de sidste fem år og er nået op på 2,3 millioner på verdensplan. Kvinder rammes oftere end mænd, og der eksisterer ingen kurerende behandling. Forskergruppen som ledes af professor Shohreh Issazadeh-Navikas har undersøgt blod fra patienter med multiple sklerose, før og efter de modtog 2 års behandling med stoffet interferon-beta. De fandt ud af, at de patienter som havde gavn af behandlingen, var de som øgede antallet af de nyopdagede blodceller, som kan bekæmpe sygdommen.

FoxA1-lymfocytter

-Fra et behandlingsmæssigt synspunkt er vores resultater virkelig interessante, og vi håber, at de kan bruges til at udvikle ny behandling til de patienter som ikke har gavn af den eksisterende behandling - især patienter med fremskreden sygdom. I vores biologiske model kan vi aktivere normale lymfocytter kemisk og via genterapi, og vi håber, at dette kan danne grundlag for en ny behandlingsstrategi, siger professor Shohreh Issazadeh-Navikas.

Og dette er netop hvad forskerne vil fokusere på fremadrettet. De er allerede gået i gang med at undersøge, om FoxA1-lymfocytter kan forhindre nedbrydning af myelin-laget på vores nerveceller som leder nerveimpulserne, og forhindre nedbrydning af hjernevævet i en model for fremskreden sklerose. Forskernes nye viden om, hvordan man bekæmper kronisk inflammation, kan desuden have stor betydning for at udvikle behandling mod andre autoimmune sygdomme som blandt andet type 1-sukkersyge, inflammatorisk tarmsygdom og kronisk leddegigt.

Forskningen er lavet i samarbejde med forskere fra the Danish Multiple Sclerosis Center og forskere fra Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya i Barcelona. Forskningen er støttet af bevillinger fra Danmarks Skleroseforening, Lundbeckfonden og det Frie Forskningsråd.

Kontakt

Professor Shohreh Issazadeh-Narvikas
Tlf: +45 35 32 56 49

Lektor Yawei Liu
Tlf: +45 35 32 55 23

Kommunikationsmedarbejder
Anne Rahbek-Damm
Mobil: +45 21 28 85 41