04. marts 2014

3D-scanninger kortlægger udbredt fiskesygdom

Vandmiljø

75 procent af antibiotika i danske dambrug bliver brugt til behandling af fisk med rødmundssyge. Ved hjælp af 3D-scanninger har forskere ved Københavns Universitet kortlagt, hvordan fiskene bliver smittet med bakterien. Resultaterne er netop publicereret i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE.

De røde pletter viser de bakterie-inficerede celler på gællen.

Fascinerende 3D-billeder af regnbueørred giver forskerne et knivskarpt billede af, hvordan bakterien, der forårsager rødmundssyge, smitter fisk.

- De nye scanninger viser, at fiskene bliver smittede gennem deres ultratynde gæller, forklarer postdoc Maki Otani, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet.

Maki Otani, der er uddannet i Japan, har stået for scanningen af fiskene og har fået avanceret teknologi og præcision til at gå op i en højere enhed. Derfor kan forskergruppen nu uhyre præcist kortlægge den bakterielle infektion (Yersinia ruckeri), der fører til rødmundssyge. Sygdommen er ufarlig for mennesker, som ikke kan få rødmundssyge. Men i danske dambrug er sygdommen berygtet for at forringe trivsel og hæve dødeligheden blandt fiskene.

Sådan bliver fiskene smittet

Forskerne har blandt andet scannet regnbueørredens ultratynde gæller. Gællerne er et specielt organ, hvis vigtigste funktion er at optage ilt fra vandet til fiskens respiration. Kun to cellelag adskiller det ydre vand fra blodet i fiskens små blodårer.

De røde prikker markerer de inficerede celler

De nye resultater viser, at bakterien inficerer fisken gennem en bestemt celletype i gællen. Allerede et minut efter bakterien er blevet tilsat det vand, fiskene svømmer rundt i, kan bakterien registreres i fiskens blod. Senere inficerer bakterien også fisken via tarmen og gennem det såkaldte sideline system, som er det sanseapparat, fisken har i skindet langs begge sider af kroppen.

Sjælden 3D-scanner

Københavns Universitet råder over en såkaldt OPT-scanner (Optical Projection Tomography), et sjældent apparatur, som muliggør, at forskerne følger infektionen i fisken med særlig præcision.

- Forskningsresultaterne er formodentlig de første af sin art, og scanningsbillederne overgår vores vildeste forventninger, fortæller lektor Martin Raida, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, der leder projektet.

Han forsker blandt andet i udvikling af vacciner. I dag vaccinerer branchen allerede fisk i den danske produktion også mod rødmundssyge, men indtil videre har det ikke løst problemet. Martin Raida håber, at den nye viden kan bidrage til udvikling af en mere effektiv vaccine mod rødmundssyge. Det vil bidrage til nedbringe mængden af anvendt antibiotika og på den måde reducere miljøbelastningen ved produktion af ørreder.

Kontakt:

Postdoc
Maki Otani 
Mobil: 42 46 88 82

Lektor
Martin Raida
 
Mobil: 60 66 67 01