26. marts 2014

Kvote 2-ansøgere er blevet mere realistiske

Kvote 2

Efter flere års rekordstigninger i antallet af kvote 2-ansøgere oplever Københavns Universitet i år et lille fald. Faldet hænger sammen med mere realistiske forventninger hos kvote 2-ansøgerne som følge af en forstærket vejledningsindsats.

Studievejledning ved åbent hus arrangement

Studievejledning ved et tidligere åbent hus arrangement på Det Humanistiske Fakultet. En forstærket vejledning har haft til sigte at give ansøgerne realistiske forventninger til deres muligheder. Billede: Emilie Rolighed.

8,7 procent færre unge har søgt ind på Københavns Universitet via kvote 2 end i rekordåret 2013. Med 10.496 ansøgninger og 7856 ansøgere ligger antallet tæt på 2010-niveau.

Faldet kommer efter en periode med de højeste kvote 2-ansøgningstal i universitetets historie og er derfor ikke overraskende.

- Siden 2009 er ansøgertallet til Københavns Universitet steget hvert år, og
der er et meget uligt forhold mellem antallet af ansøgere og studiepladser i
kvote 2. Der har derfor været en målrettet vejledningsindsats i forhold til kvote 2-ansøgere, der har haft til sigte at give ansøgerne realistiske forventninger til deres muligheder for at blive optaget gennem kvote 2, siger specialkonsulent på Københavns Universitet Pernille Kindtler.

De studerendes mere realistiske forventninger understøttes blandt andet af, at de meget adgangsbegrænsede uddannelser, som for eksempel Medicin, Psykologi, Film- og Medievidenskab og Jura, oplever fald i antallet af ansøgninger, mens en del mindre adgangsbegrænsede uddannelser oplever mindre fald eller stigninger.

Ansøgere viser fortsat stor interesse

Åbent hus på Det Humanistiske Fakultet

Der har været større interesse end nogensinde for Københavns Universitets åbent hus arrangementer. Billede: Emilie Rolighed

Der er ikke noget fald at spore i ansøgernes interesse for Københavns Universitet. Åbent Hus og universitetets andre besøgsordninger har haft stigende besøgstal, ligesom universitetets hjemmeside www.studier.ku.dk har haft flere besøgende end sidste år. En ny Facebook-satsning har også til fulde levet op til de fastsatte succeskriterier.

Derfor hænger de lavere tal snarere sammen med, at ansøgerne er blevet mere realistiske i deres ønsker og i forhold til deres muligheder for at blive optaget på uddannelserne.

- Gennem vejledningen af potentielle ansøgere er det endvidere vores oplevelse, at ansøgerne over de senere år er blevet mere og mere opmærksomme på de fremtidige jobmuligheder, når de vælger uddannelse. Det er et emne, der fokuseres meget på i medierne, hvor der er mange forskellige undersøgelser og tal i spil. Ansøgerne forholder sig til de ting, de hører, og prøver at tage højde for det i deres uddannelsesvalg.

Det samlede ansøgertal til universitetets bacheloruddannelser opgøres
efter 5. juli, når der har været ansøgningsfrist i kvote 1.

Læs hele statistikken for kvote 2 ansøgningen på KU's hjemmeside.

Kontakt

Pernille Elisabeth Kindtler
Specialkonsulent
Telefon: 35 32 28 93
Mobil: 51 20 18 93

Carl Hagman
Kommunikationsmedarbejder
Mobil: 21 62 34 31