8. maj 2014

Glutenfri diæt kan mindske risiko for type 1-diabetes hos mus

Diabetes

Nye forsøg med mus viser, at en glutenfri diæt til musemødre kan beskytte mod udvikling af type 1-diabetes hos deres unger. Erfaringerne kan måske overføres til mennesker, viser indledende forsøg af forskere ved Københavns Universitet.

Musestudiet er en ny gren på et mangeårigt forskningsarbejde. Gluten har siden 1999 været genstand for forskning i sammenhæng med type 1-diabetes.

Mere end 1 procent af den danske befolkning har type 1-diabetes, en af de højeste hyppigheder i verden. Nyt museforsøg viser nu en sammenhæng mellem raske museunger og en glutenfri diæt hos moderen. Det giver håb om, at sygdommen kan hindres ved hjælp af simpel kostomlægning, siger forskere.

- Indledende forsøg tyder på, at en glutenfri diæt hos mennesker har en positiv effekt på børn med ny-diagnosticeret type 1-diabetes. Vi håber derfor på, at en glutenfri diæt under graviditet og amning vil være nok til at beskytte høj-risiko børn imod senere udvikling af diabetes, siger Camilla Hartmann Friis Hansen, adjunkt ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studiet er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Diabetes.

Glutenfri diæt har 14 års historie

Erfaringer fra museforsøg kan ikke automatisk overføres til mennesker, men i det her tilfælde er der grund til optimisme, mener professor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Axel Kornerup Hansen:

- Det giver mening at sætte tidligt ind, da type 1-diabetes grundlægges først i livet. Vi ved også fra eksisterende forsøg, at glutenfri diæt har en gunstig effekt på type 1-diabetes, siger han.

Forsøg om sammenhæng mellem gluten og type 1-diabetes er foregået siden 1999, i gangsat af professor og overlæge ved Bartholin Instituttet, Rigshospitalet,  Karsten Buschard, der også er medforfatter på artiklen.

- Det nye studie underbygger fornemt vores forskning i glutenfri diæt som kur mod type 1-diabetes, siger Karsten Buschard.

Glutenfri diæt påvirker bakterier

I forsøget ændrede diæten tarmens sammensætning af bakterier både i musemødrene og i ungerne. Tarmfloraen er vigtig for udvikling af immunsystemet og udvikling af type 1-diabetes, og studiet tyder på, at det er bestemte bakterier i tarmen, der påvirker den beskyttende effekt af den gluten-fri diæt. Men der er ikke sikker evidens for hverken effekt eller bivirkninger hos mennesker.

-Vi har ikke haft mulighed for at sætte gang i et større klinisk forsøg, som kan bekræfte vores hypotese om den glutenfri diæt, siger Karsten Buschard.

Adjunkt Camilla Hartmann Friis Hansen håber, det bliver muligt at arbejde videre med resultatet.

- Hvis vi finder ud af, hvordan gluten eller visse tarmbakterier modificerer immunsystemet og beta-celle fysiologien, kan det bruges til fremtidig udvikling af behandling, siger hun.

Kontakt:

Axel Kornerup Hansen
Mobil: 30 66 34 86