27. oktober 2014

Bivirkninger ved børns brug af astmamedicin

alvorlige Bivirkninger

Forskere på Københavns Universitet og Syddansk Universitet dokumenterer i et nyt studie baseret på EU-bivirkningsrapporter, at børns forbrug af astmamedicin kan resultere i alvorlige bivirkninger. Risikoen er oftest ikke dokumenteret i de kliniske studier, der går forud for markedsføring af lægemidlerne. Det nye studie er netop offentliggjort i International Journal of Clinical Pharmacy.

Siden 2007 har EU’s lægemiddelmyndighed EMA indsamlet informationer om patienters oplevelser med medicinbivirkninger i den fælles bivirkningsdatabase EudraVigilance. Både myndigheder og lægemiddelproducenter har pligt til at indrapportere bivirkningsoplysninger til databasen, som giver ny viden om ukendte og alvorlige bivirkninger:

Astma er en af de hyppigste kroniske sygdomme hos børn. I løbet af de sidste 20 år er hyppigheden tiltaget næsten tre gange, således at ca. 5-8 procent af alle danske børn har astma.

Astma er en af de hyppigste kroniske sygdomme hos børn. I løbet af de sidste 20 år er hyppigheden tiltaget næsten tre gange, således at ca. 5-8 procent af alle danske børn har astma.

– Vi har undersøgt alle EU-bivirkningsrapporter om astmamedicin godkendt til – og anvendt af – børn over en femårig periode (2007 til 2011). Antallet af rapporterede bivirkninger var sammenholdt med det totale forbrug af astmamedicin ikke overvældende – 774 bivirkningsindberetninger i alt – men til gengæld er 85 procent af disse bivirkninger, som næsten alle er rapporteret af læger, angivet som alvorlige, siger professor Ebba Holme Hansen fra Institut for Farmaci på Københavns Universitet. Hun står sammen med professor Lise Aagaard fra Syddansk Universitet bag det nye videnskabelige studie publiceret i International Journal of Clinical Pharmacy.

En langt højere forekomst af alvorlige bivirkninger findes i bivirkningsdatabasen, end i de publicerede studier over kliniske forsøg, hvor præparaterne er blevet afprøvet i børn og unge:

– Det er en interessant observation, som sundhedspersonale bør være opmærksom på i forbindelse med medicinering af børn, siger Ebba Holme Hansen.

Medicin bliver testet på voksne mænd

Forskerne oplever det som et generelt problem, at lægemidler i klinisk afprøvning testes på unge mandlige patienter:

– Ingen kender konsekvenserne af at ordinere lægemidler til børn, som er en sårbar patientgruppe, da viden om bivirkninger i denne population er meget begrænset. Små børn under 1 år får ofte astmamedicin ordineret som hostemiddel, da der ikke findes andre alternative behandlinger til helt små børn. Vores studie tyder dog på, at astmamedicin rummer flere – og mere alvorlige – bivirkninger, end de kliniske forsøg dokumenterer. Især når det handler om børn, siger Lise Aagaard.

Professor Ebba Holme Hansen supplerer:

– De offentliggjorte kliniske studier om behandling af børn med astmamedicin indeholder meget begrænset data, og de hyppigst observerede bivirkninger er åndenød og hoste. Der er ikke mange offentligt tilgængelige artikler, og de bivirkninger der nævnes i kliniske studier, er karakteriseret som ikke-alvorlige. Dog har vi kunnet læse os frem til, at flere forsøgspersoner dropper ud af de kliniske forsøg undervejs i forløbet på grund af alvorlige bivirkninger – i sig selv et tankevækkende faktum.

Tjek på anvendelsen

Bivirkningsrapporterne fra EU fortæller – udover de klassiske bivirkninger som åndenød og hoste – også om psykiatriske bivirkninger i form af mareridt og aggression samt hududslæt. En del af indberetningerne tyder desuden på, at patienter oplever problemer med brug af astmamedicinen, herunder korrekt inhalationsteknik:

– I et klinisk forsøg får patienterne hjælp og vejledning, så de kan tage medicinen korrekt og på det helt rigtige tidspunkt. Det er selvfølgelig noget andet i hverdagen, hvor man ikke har en fagperson i umiddelbar nærhed. I Danmark har astmapatienter mulighed for at få deres inhalationsteknik kontrolleret gratis på apoteket via serviceydelse ’Tjek på Inhalation’, som samfundet stiller til rådighed for borgerne, siger Lise Aagaard.

Kontakt:

Ebba Holme Hansen, mobil: 40146958

Lise Aagaard, mobil: 24497841

Emner