30. oktober 2014

Ny plan for færre uddannelsespladser freder kun 200 studerende

HOP PÅ STEDET

Forskellen mellem den første og anden version af regeringens model for dimensionering er kun ca. 200 bachelorstudiepladser på Københavns Universitet. Det svarer til en sikring af de retskravsbachelorer, ministeren allerede har lovet penge til. Det viser nye beregninger universitetet har foretaget. Regeringens plan er fortsat uigennemskuelig, unødig bureaukratisk og rammer vigtige uddannelsesmiljøer.

Uddannelsesministerens justerede dimensioneringsplan ændrer ikke nævneværdigt på, hvor mange studiepladser, der skal væk. En ny gennemregning af konsekvenserne for Københavns Universitet viser, at der fortsat skal skæres tæt på 1.000 studiepladser på bacheloruddannelserne. Helt præcist skal universitetet fjerne 979 studiepladser i 2018 set i forhold til, hvor mange der blev optaget i 2014.

- Det er godt, at usikkerheden om finansieringen af allerede optagne bachelorstuderende nu er ryddet af vejen. Men bortset fra det betyder regeringens nye plan ingen væsentlige ændringer for Københavns Universitet. Planen er fortsat meget bureaukratisk, blandt andet fordi universiteterne skal dimensionere på både kandidat og bacheloruddannelser, siger vicedirektør for uddannelse Anni Søborg.

I den første model havde regeringen 'glemt' de mange studerende, der allerede er i gang med en bacheloruddannelse og som har retskrav på at fortsætte på en kandidatuddannelse. Dem er der nu garanteret finansiering til. Der er også fundet plads til en mindre gruppe af internationale studerende.

Københavns Universitet har tidligere meldt ud, at regeringens første model ville betyde, at 1.200 bachelorpladser ville forsvinde. Med den nye model skal der stadig fjernes næsten 1.000 studiepladser på bacheloruddannelserne. Regeringens plan ændrer ikke ved, hvor mange studiepladser der skal væk på kandidatuddannelserne. I forhold til optaget i 2013, skal der her i alt være fjernet 612 pladser i 2018.

Reduktion af KU's optag på bacheloruddannelser
2015 2016 2017 2018 2018

Reduktion i forhold

til 2013-optag 

Reduktion i forhold

til 2014-optag

Naturvidenskab

Biologi

23 46 68 91 71

Naturvidenskab

Øvrige uddannelser

17 34 50 67 72

Samfundsvidenskab

Etnologi-antropologi

7 14 20 27 29

Humaniora

Alle uddannelser

166 332 498 664 772
Andre uddannelser 9 17 26 34 29
TOTAL 221 442 662 883 979

Humaniora og naturvidenskab hårdt ramt

Det er primært det humanistiske og naturvidenskabelige område, som bliver påvirket. 75 procent af de studiepladser, der forsvinder, ligger på arkæologi, portugisisk/brasiliansk, finsk, polsk og mange andre af de klassiske humanistiske uddannelser. Sammenlagt vil optaget på Det Humanistiske Fakultet blive reduceret med 31 procent i forhold til optaget i 2013 og 34 procent i forhold til 2014.

- Vi kan ikke genkende ministerens udlægning om, at uddannelserne ikke skulle blive hårdt ramt. Vi kommer til at lukke eller undlade at optage studerende på en række kulturbærende uddannelser, og man kan ikke undgå at få indtryk af, at der er tale om en spareøvelse, siger prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen fra Det Humanistiske Fakultet.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62
Mail: jsw@adm.ku.dk

Vicedirektør for uddannelse Anni Søborg
Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 28
Mail: asbe@adm.ku.dk