6. oktober 2014

Regeringens studieplan fjerner 10 pct. af bevillingerne til uddannelse

Fagudbud

Københavns Universitet kommer til at mangle 175 millioner kroner på budgettet i 2019, hvis uddannelsesministerens dimensioneringsplan bliver fuldt indfaset i sin nuværende form. Det vil gå hårdt ud over udbuddet af flere uddannelser, hvor kandidaterne er efterspurgte i erhvervslivet.

De studerende på fag som biologi og bioteknologi vil blive ramt af den nuværende dimensioneringsmodel.

Regeringens plan, der sætter et loft over hvor mange uddannelsespladser universiteterne kan udbyde, kan få alvorlige konsekvenser for de uddannelser, universiteterne tilbyder erhvervslivet. Planen vil koste alene Københavns Universitet 175 millioner kroner, når modellen er fuldt indfaset i 2019. Det svarer til en tiendedel af bevillingerne til uddannelserne, og det vil ramme deres kvalitet. Det fastslår en enig bestyrelse for universitetet efter et møde i dag.

- Det er en alvorlig situation for mange uddannelser. Og man må spørge, hvor disse penge forsvinder hen, hvis regeringen står fast på, at det ikke er en spareøvelse. Regeringen har nu indbudt til drøftelser om modellen. Det er en samlet bestyrelse, som opfordrer ministeren til at finde en bedre løsning end denne detailstyring, siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Allerede i 2016 vil regeringens indgreb til dimensionering af uddannelserne koste universitetet 65 millioner kroner. Det tal vil så stige i de kommende år og fjerne grundlaget for mange uddannelser. Det er særligt økonomien på de naturvidenskabelige og humanistiske uddannelser, der vil blive hårdt ramt. Det gælder fag som bioteknologi, biokemi, human ernæring og geoscience samt flere sprogfag som tysk og kinesisk. Det er fag, som virksomhederne i høj grad efterspørger flere kandidater fra.

Uoverskuelige konsekvenser

Ved lanceringen af udspillet talte uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen om, at der kun var tale om mindre justeringer. Men de nye beregninger vil betyde lukning af nogle uddannelser og påvirke kvaliteten af andre.

- Uddannelse skal føre til job – det er vi helt enige i. Og vi er ikke imod at reducere optaget. Men vi foretrækker at dimensionere antallet af studiepladser på en mere kontrolleret måde. Det er ikke klog uddannelsespolitik at beskære studiepladser uden skelen til aftagernes forventninger til den nære fremtid eller til om uddannelserne bliver for små. Vi er nødt til at gå i dialog med aftagerne, så vi ikke risikerer at hæmme de erhverv, der er i vækst. Det er jeg bange for vil ske, hvis denne plan føres ud i livet, siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Københavns Universitets beregninger er baseret på en reduktion i bacheloroptaget på 1.200 pladser i 2015 og et samlet fald på 918 pladser på kandidatuddannelserne i perioden 2015-2017, hvilket er nødvendigt for at nå ministerens mål.

Universitetet har tidligere påpeget at indgrebet rammer internationaliseringen af uddannelserne. Og de nye begrænsninger i de studerendes muligheder for at supplere uddannelsen gør, at mange studerende ikke kan vælge at tone deres uddannelse i fx en mere erhvervsorienteret retning på kandidatuddannelsen.

Kontakt:

Vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62
Mail: jsw@adm.ku.dk
 
Vicedirektør for uddannelse Anni Søborg
Uddannelsesservice
Mobil: 28 75 29 28
Mail: asbe@adm.ku.dk