18. december 2014

Nyt forskningsprojekt skal skabe uderum sammen med børn og unge

Byrum

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har sammen med to andre forskningsinstitutioner modtaget 5,2 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden til at etablere et nyt forskningsnetværk, der skal udvikle ny viden om byrum og deres brugere.

Børn leger på kajen i København. Foto: Bettina Lamm

Foto: Bettina Lamm, pressefoto kan downloades ved klik på billedet

Det tværfaglige forskningsnetværk APEN’s (Activity- and health-enhancing Physical Environments Network) overordnede formål er at udvikle ny viden, nye initiativer og forskeruddannelse gennem tværvidenskabelig forskning, fokuseret på lokalsamfund, deres byrum og aktører. Bykvarteret Kongens Enghave i København er udvalgt som studiecase, og de primære målgrupper for byrumsindsatserne er børn, unge og seniorer.

Gennem praksisbaseret forskning vil projektet afprøve og undersøge, hvordan uderummets udformning kan understøtte sociale og fysiske udfoldelsesmuligheder for beboere i nærmiljøet.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning tilknyttes forskere fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, der vil facilitere processer, hvor lokale børn og unge inddrages direkte i udvikling, udformning og opbygning af aktiverende mødesteder i nærmiljøet. Institut for Bygningskunst, By og Landskab på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering vil udvikle interventioner til seniorerne, mens forskningsenheden Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU vil evaluere projekternes resultater.

Activity- and health-enhancing Physical Environments Network (APEN)

Forskningsprojektet gennemføres over en femårig periode og skal resulterede i forskningsrapporter, netværksmøder og konferencer om emnet. Netværket udgør en væsentlig del af en satsning på opbygning af et tværfagligt forskningsmiljø, der fokuserer på rumlige, designmæssige og arkitektoniske aspekter af velfærdstaternes og velfærdsbyernes specifikke opgaver såsom sundhed, uddannelse og tryghed, både historisk og aktuelt.


Kontakt: 
Bettina Lamm, lektor, bela@ign.ku.dk, tlf. 3050 7130.