26. marts 2015

Flere kvote 2-ansøgere har KU som 1. prioritet

Optag

Københavns Universitet kan registrere en lille stigning i antallet af kvote 2-ansøgere i forhold til sidste år. Over 50 procent af ansøgerne har prioriteret en uddannelse på Københavns Universitet som deres 1. uddannelsesønske.

7.983 ansøgere har søgt optagelse på Københavns Universitet gennem kvote 2 inden ansøgningsfristens udløb den 15. marts. Det er en stigning på 1,6 procent i forhold til 2014. Til gengæld har ansøgerne sendt 0,3 procent færre ansøgninger til universitetets forskellige uddannelser – i alt 10.462 stk.

Der var stor interesse for universitetets Åbent Hus-arrangementer for uddannelsessøgende. Foto fra arrangement på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Der var stor interesse for universitetets Åbent Hus-arrangementer. Foto fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet af Sarah Louise Winge.

- I år kan vi konstatere, at lidt flere ansøgere har sendt lidt færre ansøgninger. Men der er stadig rigtig mange ansøgninger i forhold til, at universitetet kun har cirka 1000 kvote 2-pladser, siger chefkonsulent i Københavns Universitets Uddannelsesservice Pernille Kindtler.

Dimensioneringsdebat sætter spor

Den lille stigning i antallet af kvote 2-ansøgere afspejler den nationale tendens og kan skyldes det politiske fokus på dimensionering af uddannelserne.

- I mødet med ansøgerne har vores vejledere oplevet, at debatten om dimensionering har ført til usikkerhed om, hvorvidt adgangskvotienterne i kvote 1 kommer til at stige igen. Det kan have fået flere til at søge optagelse gennem kvote 2, og vi kan se, at der generelt er sket en stigning i ansøgningerne til de mest adgangsbegrænsede uddannelser, påpeger Pernille Kindtler.

Flere 1. og 2. prioritetsansøgninger

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kunne de besøgende til årets Åbent Hus-arrangementer bl.a. prøve kræfter med forskellige jobfunktioner som led i deres uddannelsesafklaring. Foto: Mikal Schlosser.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kunne de besøgende til årets Åbent Hus-arrangementer bl.a. prøve kræfter med forskellige jobfunktioner som led i deres uddannelsesafklaring. Foto: Mikal Schlosser.

Ansøgerne må søge optagelse på op til otte uddannelser i prioriteret rækkefølge. I år er der sket en stigning i antallet af ansøgninger, der har prioriteret Københavns Universitet som 1. eller 2. uddannelsesønske. Over 50 procent af ansøgningerne til Københavns Universitet er 1. prioritetsansøgninger – det er en stigning på tre procent i forhold til 2014.

- Det er positivt, at ansøgerne vurderer KU som et så attraktivt studiested, at vi får så mange 1. og 2. prioritetsansøgninger. Studerende falder i mindre grad fra uddannelser, som de har prioriteret højt. Med mere end 70 procent af vores ansøgninger prioriteret som enten 1. eller 2. uddannelsesønske tegner det fornuftigt ift. at forebygge frafald, understreger Pernille Kindtler.

Læs statistikken for kvote 2-ansøgningstallet på KU på: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/

Det samlede ansøgertal til universitetets bacheloruddannelser bliver opgjort efter den 5. juli, når der har været ansøgningsfrist i kvote 1.

Kontakt

Chefkonsulent Pernille Kindtler, Uddannelsesservice
Tlf.: 35 32 28 93
Mobil: 51 20 18 93
Mail: pki@adm.ku.dk

Kommunikationsrådgiver Anna H. Bak
Mobil: 22 64 03 55
Mail: bak@adm.ku.dk