3. marts 2015

Når fremtidens onder rykker ind i nutiden

MEDICINSK ETIK

Hvad betyder informationen om potentiel sygdom for vores livskvalitet? Dette spørgsmål er omdrejningspunktet for et nyt forskningsprojekt ved Det Teologiske Fakultet, hvor postdoc Johann-Christian Põder med udgangspunkt i etik og teologi vil undersøge den situation, der opstår, når livet pludselig viser sig at have en mere eller mindre konkret udløbsdato.

Transparent med DNA-oplysninger

Forskere kigger på en transparent med DNA oplysninger (klik for større billede). 

Den medicinske udvikling medfører et skifte fra helbredende til forebyggende medicin. Det kan vi allerede se i dag, hvor lægevidenskaben i højere grad kan forudsige risikoen for fremtidige sygdomme ved hjælp af gen- og blodana-lyser. Risikoprofiler er for eksempel et fænomen, der bliver mere og mere udbredt i vores samfund, men den nye situation medfører nogle etiske problemstillinger, for hvad betyder det for mennesker at få denne viden, og hvordan påvirker det vores opfattelse af tiden?

Det vil postdoc Johann-Christian Põder undersøge i forskningsprojektet ”Knowing the Future – Prediction, Pathologization, and God”. Her vil han med udgangspunkt i filosofiske og sociologiske teorier samt tidligere empiriske undersøgelser udforske de potentielle konflikter, der opstår, når mennesker får stillet en fremtidig diagnose. Samtidigt vil han belyse positive erfaringer ved hjælp af den teologiske tanke om forsynet (dvs. tanken om Guds omsorg).

- Målet med projektet er at tilføre en ny dimension til den teologiske og etiske diskussion der er forbundet med prædiktiv medicin. Inddragelsen af forsynstanken er en ny indgangsvinkel til at kombinere de to diskurser. Jeg operer på forhånd med to perspektiver: Dels at den prædiktive viden og den dertilhørende sygeliggørelse af livet udgør en trussel mod de berørte menneskers forhold til tiden, siger Johann-Christian Põder, og dels at der findes positive træk i vort liv, der genspejler det nytestamentlige budskab om ikke at bekymre sig.


Bevidstheden om potentielle sygdomme skubber til tidsopfattelsen

Opfattelsen af tid står som et centralt element i forskningsprojektet. Overordnet set kan man sige, at mennesker normalt har en balanceret opfattelse af fortid, nutid og fremtid, men at denne orden kan blive sat over styr, når man får at vide, at man er disponeret for en alvorlig sygdom. Men der kan også forekomme positive, kvalitetsfulde tidserfaringer, som opleves som en gave.

Johann-Christian Pöder

Postdoc Johann-Christian Põder har fået støtte fra Carlsbergfondet til forskningsprojektet "Knowing the Future"

- Inspirationen til dette forskningsprojekt har jeg fra mit tidligere forskningsarbejde med henholdsvis personaliseret medicin og med K.E. Løgstrups etik og hans ”suveræne livsytringer”, som kan vise sig meget brugbare i forståelsen af en sådan situation. Jeg håber, at mine resultater vil kunne hjælpe eksempelvis hospitalspræster eller andre, der arbejder med klinisk sjælesorg, til at opnå en større forståelse af, hvad der ligger bag patienters bekymringer og opfattelse af tiden, siger Johann-Christian Põder.

Forskningsprojektet ”Knowing the Future” er blevet muligt gennem en bevilling fra Carlsbergfondet og er planlagt til at vare to år.

Fængselspræst og underviser

Johann-Christian Põder er cand.theol. fra Tartu Universitet i Estland og ph.d. i teologi fra Göttingen Universitet (2010) i Tyskland. Han har i flere år arbejdet som fængselspræst og leder af fængselssjælesorgen i Estland og sideløbende undervist i etik og teologihistorie ved Det Teologiske Institut i Tallinn og ved Tartu Universitet. Desuden har han været deltidsansat som videnskabelig medarbejder for etik og personaliseret medicin ved Greifswald Universitet.

Kontakt

Postdoc
Johann-Christian Põder
Afdeling for Systematisk Teologi
Det Teologiske Fakultet
Mail: jcp@teol.ku.dk
Tlf.: +45 35 32 36 83
Mobil: +45 60 15 20 04