8. maj 2015

Dansk opdagelse sætter fart på målrettet kræftbehandling

CANCER

Forskere fra Københavns Universitet har i et internationalt samarbejde udviklet en metode, der kan hjælpe med at forkorte vejen til bedre kræftbehandling.

Danske forskere på Københavns Universitet har fundet ud af, hvordan man kortlægger mere end ét protein ad gangen, når proteiner reparerer skader på DNA. En opdagelse, der vil medvirke til at sætte turbo på processen med at finde bedre og mere skånsomme behandlinger mod kræft, og som netop er beskrevet i en artikel i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science.

Når der opstår skader på DNA, strømmer flere forskellige proteiner til for at udbedre dem afhængig af den enkelte skade. Hidtil har man typisk studeret ét proteins funktion ad gangen, men ved hjælp af såkaldt massespektrometri, kan forskerne på en gang nu se alle de proteiner, der hjælper til ved en skade.

Metoden, der kan bruges af forskere verden over, er udviklet af det tyske Max-Planck-Institut i München under ledelse af professor Matthias Mann, der også er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som Research Director på CPR i et tæt samarbejde med professor i molekylær cellebiologi Niels Mailands team på The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR).

Mere helt billede

Den nye teknik har store perspektiver, fordi megen kræftbehandling i dag – som eksempelvis kemoterapi – går ud på at påføre celler massive DNA-skader for at slå kræftcellerne ihjel. En uønsket sideeffekt er dog, at også raske celler bliver beskadiget. Med metoden får forskere verden over et bedre indblik i, hvordan og med hvilke proteiner DNA bliver repareret.

"Vi får et bedre og mere helt billede af reparationsprocessen. Det svarer til, at hvor vi før kun kunne se én puslespilsbrik ad gangen, kan vi nu se hele puslespillet på samme tid. Og det gør det noget nemmere at se, hvad det forestiller og arbejde videre ud fra. Jo bedre vi forstår disse processer, des bedre og mere skånsom kræftbehandling, kan vi udvikle", siger Niels Mailand.

Artiklen i Science beskriver netop en form for DNA-skade, som kemoterapi giver, fordi forskerne gerne ville have en relevans til kræft. Niels Mailand og hans hold af forskere har ved at anvende metoden opdaget, at to bestemte og hidtil ubeskrevne proteiner har en vigtig funktion i reparationen af DNA-skader.

"Vi får med den nye metode hurtigere et overblik over hele posen af proteiner, der er vigtige i DNA-skadessammenhæng. Vi har eksempelvis fundet ud af, at de to proteiner har en rolle at spille og konkret tiltrækker nogle nødvendige elementer hen til de steder, hvor DNA-reparationen foregår. Vi kan altså med den nye teknik hurtigere lægge brikker til puslespillet", siger Niels Mailand, der er tæt på at kunne fastslå funktionen af yderligere 5-10 nye proteiner i DNA-skade responset, der også er fundet ved hjælp af den nye metode, inden for den nærmeste fremtid.

Du kan læse hele artiklen i Science her

Kontakt:

Professor Niels Mailand
Mobil: 26 18 19 13