22. maj 2015

Jesper Dammeyer får pris for forskning i handicap og kommunikation

PRIS

Målrettet hjælp til at støtte handicappede i at kommunikere og lykkes socialt kan modvirke de alvorlige psykiske problemer, som mange med et handicap udvikler. Det viser lektor Jesper Dammeyers forskning fra Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Dammeyer er modtager af Vanførefondens Forskerpris 2015.

Omkring 15 procent af befolkningen i Dammark har et fysisk handicap eller nedsat fysisk funktion, og mange af dem kæmper også med sproglige vanskeligheder, der gør det svært at kommunikere med andre og have gode sociale relationer. På Københavns Universitet har Jesper Dammeyer siden 2005 forsket i, hvordan tab af sanser eller fysisk funktion påvirker menneskers psyke.

Blandt andet har han undersøgt, hvordan børn med Jesper Dammeyermotoriske vanskeligheder er i risiko for at udvikle psykisk mistrivsel, fordi deres fysiske handicap begrænser deres evne til at kommunikere og deltage i sociale relationer på lige vilkår med andre. Derfor risikerer mange af børnene at udvikle psykiske problemer eller psykiatriske lidelser som angst eller depression, men Jesper Dammeyers forskning viser også, hvordan personerne omkring den handicappede kan forhindre at det sker.

- Vi kan se, hvor vigtigt det er, at familie og professionelle har fokus på at støtte det handicappede barns deltagelse i sociale sammenhænge og at skabe situationer – for eksempel lege - hvor barnet kan lykkes og få følelsen af at være en succes, siger han.

Jesper Dammeyers forskning i kommunikationens betydning for de handicappede børns sociale og psykiske trivsel har givet vigtig viden til de pædagoger og lærere, som arbejder med børnene, og bidraget til, at der i dag er større fokus på at støtte den sociale rehabilitering af fysisk handicappede børn og også fokus på at støtte børn med komplekse handicap og intet sprog i at blive i stand til at kommunikere med de personer, der er omkring dem.

Bedre trivsel for ældre

Men også ældre borgeres trivsel er i fokus hos Jesper Dammeyer og kollegerne på Center for Sundheds- og Handicappsykologi på Københavns Universitet. I et stort forskningsprojekt undersøger de nu, hvordan fysiske funktionsnedsættelser hos ældre påvirker deres livskvalitet og mentale sundhed. Projektet er støttet af Velux Fonden og skal blandt andet forbedre rehabiliteringspraksis i kommunerne.

- Vi ved at funktionsnedsættelse betyder meget for ældres livskvalitet og vi ved at den rigtige støtte gør en afgørende forskel. Vi ved dog ikke meget om hvordan det forholder i dansk sammenhæng og hvad der virker af den støtte, der virker bedst for de ældre, fortæller Jesper Dammeyer.

Dammeyers forskning handler altså både om økonomi og livskvalitet. Ældre borgere, som har det godt psykisk trods deres fysiske handicap eller funktionsnedsættelse, lever et bedre liv og behøver færre sociale ydelser og services fra deres kommune.

- Så bedre rehabilitering kan vise sig at være en win-win både for den enkelte og for kommunekassen, siger Jesper Dammeyer, der forventer at resultaterne af forskningsprojektet er klar i løbet af 2016.

Kontakt
Lektor Jesper Dammeyer
Institut for Psykologi
Mail: jesper.dammeyer@psy.ku.dk
Telefon: 35 32 48 68

Kommunikationskonsulent Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: jab@samf.ku.dk
Mobil: 93 56 52 57