23. juni 2015

Nytænkende forskere får Sapere Aude-bevillinger

Sapere Aude

Ni forskere fra vidt forskellige forskningsområder på Københavns Universitet modtager de prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. Bevillingerne bliver givet til landets mest visionære og toneangivende forskere, for at de kan få de bedste betingelser for at gennemføre deres forskning på højt, internationalt niveau.

Det Frie Forskningsråd uddeler denne gang næsten 200 millioner i Sapere Aude-bevillinger. Foto: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Hvordan genkender hjernen det, vi ser? Hvordan ser nye stormagter som Japan, Brasilien, Kina, Indien og Sydafrika på Europa? Hvilken betydning har cellers form og funktion for sundhed og sygdom. Det er tre ud af de ni forskningsprojekter, som forskere fra Københavns Universitet nu får Sapere Aude-bevillinger til at dykke ned i.

En Sapere Aude-bevilling giver forskere en enestående mulighed for at udvikle deres forskningsidéer, opbygge et team omkring dem og udvikle deres internationale samarbejde. Tre af de ni forskere fra Københavns Universitet modtager en topforskerbevilling, mens de øvrige seks forskere modtager en forskerlederbevilling.

Ni ud af 26 bevillinger til KU

Det Frie Forskningsråd uddeler i denne runde i alt 26 Sapere Aude-bevillinger til en samlet sum af omkring 195 millioner kroner. En Sapere Aude topforsker-bevilling retter sig mod den absolutte forskningselite og er på op imod 12 millioner kroner, der skal bruges til fordybelse i et specifikt forskningsemne i op til fem år. En Sapere Aude forskningsleder-bevilling sigter mod at give dygtige yngre forskere mulighed for at udvikle deres forskningsidéer. Bevillingen er på op til syv millioner kroner, der skal benyttes til gennemførelse af et forskningsprojekt i en femårig periode.

Læs mere om KU’s Sapere Aude-bevillingsmodtagere og deres projekter ved at klikke på deres navne herunder.

DFF-Topforsker:

Anders H. Lund
Professor, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)
Ikke-kodende RNA – en ny indgang til forståelse og bekæmpelse af kræftsygdomme.

Oscar Salemink
Professor, Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Europa set udefra – Fem nye stormagters redefinering af det europæiske.

Peter Norman Sørensen
Professor, Økonomisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Fordele og ulemper ved en skat på finansielle transaktioner.

DFF-Forskningsleder:

Jesper B. Andersen
Lektor, ph.d., Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)
Kræftforskning (lever- og galdevejskræft), Translationel genom forskning.

Poul Martin Bendix
Lektor, ph.d., Niels Bohr Institutet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Cellens form og funktion ved sundhed og sygdom.

Michael Pittelkow
Lektor, ph.d., Kemisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Survival of the fittest – på et molekylært niveau.

Kasper D. Rand
Lektor, ph.d., Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udvikling af analytisk mikroteknologi til at belyse proteiners strukturelle dynamik og derved funktionen af lægemidler.

Riikka Rinnan
Lektor, ph.d., Biologisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Udveksling af klimarelevante reaktive gasser mellem den arktiske natur og atmosfæren.

Randi Starrfelt
Lektor, ph.d., Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Hvordan genkender vi ansigter, objekter og skrevne ord? Et studie af genkendelse i den normale og skadede hjerne.

Kontakt

Kommunikationsrådgiver Anna Høxbro Bak 
KU Kommunikation
Tlf. 22 64 03 55
Mail: bak@adm.ku.dk